Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 16.01.2013
Утратил силу

ЖУРНАЛ ЄДИНОГО ОБЛІКУ
заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

в ____________________________________
(найменування органу внутрішніх справ)

 

 

 

N
з/п

Коли надійшла заява чи повідомлення (дата, година, хвилина)

П. І. Б., місце проживання, телефон заявника, найменування, місцезнаходження і телефони підприємства, установи, організації

Стислий зміст заяви чи повідомлення (час, місце, обставини)

Заходи, вжиті за заявами чи повідомленнями черговим. Склад слідчо-оперативної групи, час виїзду та прибуття на місце події. Перелік викрадених речей. Вид охорони об'єкта, наявність сигналізації, хімічної пастки. Інші суттєві відомості

П. І. Б., посада, ким, кому доручено розгляд заяви чи повідомлення (дата, година, хвилина)

Дата, година, посада, прізвище і підпис особи, яка отримала заяву чи повідомлення для розгляду

Відомості про результати розгляду заяви чи повідомлення (дата та година унесення заяви чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер реєстрації в журналі ЄО органу внутрішніх справ, в якому зареєстрована заява чи повідомлення, номер протоколу про адміністративне правопорушення)

1

2

3

4

5

6

7

8

Пояснення щодо ведення журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (ЄО)

(друкується на звороті титульного аркуша журналу)

1. В журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події реєструються заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що надійшли від фізичних або юридичних осіб.

2. Інформацію оперативний черговий реєструє самостійно без погодження з керівництвом органу внутрішніх справ.

3. За правильність ведення журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події відповідає оперативний черговий органу внутрішніх справ. Аркуші в ньому повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою. Записи проводяться повністю, охайно і тільки чорнилом чорного або синього кольору. Виправлення і підчистки не допускаються. Про помилкові записи вчиняється застереження, яке підписується оперативним черговим.

4. При заповненні граф 2 і 5 журналу єдиного обліку необхідно керуватися такими вимогами:

4.1. У графі 2 проставляються дата і час надходження заяви чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію безпосередньо до чергової частини. При внесенні до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що надійшли поштою або іншим видом зв'язку, працівником органу внутрішніх справ при зверненні до нього громадянина у графі 2 про це робляться відмітки.

4.2. У графі 5 послідовно зазначаються заходи, ужиті за заявою або повідомленням про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, перелічуються посадові особи, яким доповідалась інформація, указується хто конкретно виїжджав на місце події;

якщо направлялася слідчо-оперативна група, то в якому персональному складі, час її виїзду та час прибуття на місце події;

відмічаються дані про об'єкт злочинного посягання, наявність на ньому охорони, сигналізації, хімічної пастки та інші суттєві відомості;

подається перелік викрадених речей.

4.3. У графі 7 зазначаються дата, година, посада, прізвище, підпис службової особи, яка отримала заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та іншу подію для розгляду.

4.4. У графу 8 на підставі витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, підписаного слідчим, вносяться відомості про результати розгляду матеріалів, дату та годину внесення заяви чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Про результати розгляду зареєстрованих у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події заяв та повідомлень, у яких відсутні відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, виконавцем негайно здійснюється відмітка на підставі письмового повідомлення номера справи, у якій зберігається заява чи повідомлення, або номер протоколу про адміністративне правопорушення, а також номер журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події органу внутрішніх справ, який поінформований про вчинення на території його обслуговування кримінального правопорушення чи події.

Опрос