Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Технологический журнал энотеки

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.01.2013

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ ЕНОТЕКИ

Найменування вина ____________________________________________________________________________ Рік урожаю ___________________

Тип вина:

Сорти винограду ____________________________________________________________________________________________________________

Походження вина ___________________________________________________________________________________________________________

Кліматичні особливості року врожаю ___________________________________________________________________________________________

Особливості технологічного процесу виготовлення вина __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

N галереї

N ніші, кон-
тей-
нера

Міст-
кість пляш-
ки, л

Кіль-
кість пля-
шок

Дата надхо-
дження

Технологічні операції

Фізико-хімічні показники (кондиція)

Висновки дегустаційної комісії

віднос-
на густи-
на

об'єм-
на частка етило-
вого спирту, %

масо-
ва кон-
цент-
рація цук-
рів, г/дм
3

масо-
ва кон-
цент-
рація титро-
ваних кис-
лот, г/дм
3

масо-
ва кон-
цент-
рація лет-
ких кис-
лот, г/дм
3

масо-
ва кон-
цент-
рація залі-
за, мг/кг

масо-
ва кон-
цент-
рація приве-
деного екст-
ракту, г/дм
3

дата дегус-
стації

N про-
токо-
лу

кіль-
кість балів

примітка
(органо-
лептичні показники)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос