Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Постановление о наложении штрафа за нарушение требований Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.01.2013
Утратил силу

ПОСТАНОВА N ____
про накладення штрафу за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

___ ____________ 20__ року

_______________________
(місце винесення)

Комісія Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, суб'єктом первинного фінансового моніторингу
_____________________________________________________________________________________,
                                                 (найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, посада)

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (код за ЄДРПОУ)
акт перевірки від ____________ N ____          ______________________________________________,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                         (додатки до акта, що підтверджують висновки акта)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________________
                                      (формулювання суті порушень законодавства, обставин та наслідків його вчинення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
що є порушенням ______________________________________________________________________
                                                                                         (зазначити норму відповідного акта законодавства)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

На підставі частини третьої статті 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

ПОСТАНОВИЛА:

накласти на ___________________________________________________________________________
                                                               (найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу)
штраф у сумі _________________________________________________________________________
                                                                                         (указати цифрами та словами суму штрафу)
_____________________________________________________________________________________.

Сума штрафу підлягає перерахуванню
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (найменування і номер розрахункового рахунка)
_____________________________________________________________________________________

_________________________________
(посада)

______________
(підпис)

М. П.

______________________
(ініціали, прізвище)

_________________________________
(особа, яка отримала постанову)

______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Примірник постанови отримано:

____ ____________ 20__ року
          (дата отримання постанови)

 

 

Опрос