Идет загрузка документа (802 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет судов первой инстанции о рассмотрении материалов уголовного производства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.12.2012
Утратил силу

ЗВІТ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
ПРО РОЗГЛЯД МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

________________________
(період)

Подають

Терміни подання

  
районні, районні у містах, міські,
міськрайонні суди - територіальному
управлінню Державної судової
адміністрації України
  
територіальні управління Державної судової адміністрації України - Державній судовій адміністрації України; копію - органу державної статистики за своїм місцезнаходженням
  
Державна судова адміністрація України - Державній службі статистики України

  
  
  
на 15-й день після
звітного періоду
  
  
  
  
на 20-й день після
звітного періоду
  
на 40-й день після звітного періоду


Форма N 1-1
періодичність (піврічна, річна)
  
  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
від 21.11.2012 N 158
  
за погодженням з Держстатом України

Респондент:

Найменування: _________________________________________________________________________

Місцезнаходження: _____________________________________________________________________
  

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо)
  

(N будинку/корпусу, N квартири/офісу)
  

Розділ 1. Загальні показники кримінального судочинства

N з/п

Найменування показника

Перебувало в провадженні

Закінчено провадження

Залишок нерозглянутих проваджень на кінець звітного періоду

усього

у тому числі надійшло у звітному періоді

усього

у тому числі із порушенням строків, встановлених КПК України

А

Б

1

2

3

4

5

1

Справи кримінального провадження

 

 

 

 

 

2

Справи в порядку виконання судових рішень

 

 

 

 

 

3

Справи про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

 

 

 

 

 

4

Справи за клопотанням слідчого чи прокурора та інших осіб

 

 

 

 

 

5

Справи за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування

 

 

 

 

 

6

Справи за заявами про відвід під час досудового розслідування

 

 

 

 

 

7

Справи в порядку надання міжнародної правової допомоги

 

 

 

 

 

8

Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

 

 

 

 

 

9

УСЬОГО (сума рядків 1 - 8)

 

 

 

 

 

Розділ 2. Розгляд кримінальних проваджень

N з/п

 

Статті Кримі-
нального кодексу України

Зали-
шок нероз-
гляну-
тих провад-
жень на початок звітного періоду

Надій-
шло провад-
жень у звіт-
ному періоді

Кількість осіб, провадження щодо яких перебували в суді

Розглянуто кримінальних проваджень

Кількість осіб у справах із закінченим провадженням

Зали-
шок нерозгля-
нутих провад-
жень на кінець звіт-
ного періоду

Кількість осіб, щодо яких провадження знаходяться в суді в залишку

усьо-
го

у тому числі

засуджених

виправ-
даних

щодо яких кримі-
нальне провад-
ження закри-
то

застосу-
ванням приму-
сових захо-
дів медич-
ного харак-
теру

застосу-
ванням приму-
сових захо-
дів вихов-
ного харак-
теру

відмов-
лено в затверд-
женні угоди і повер-
нено проку-
рору для продов-
ження досудо-
вого розслі-
дування

повер-
нуто проку-
рору

направ-
лено для визна-
чення підсуд-
ності

постановленням вироку

відмов-
лено в затверд-
женні угоди і повер-
нено проку-
рору для продов-
ження досудо-
вого розслі-
дування

повер-
нуто проку-
рору

закрит-
тям провад-
ження у справі

направ-
лено для визна-
чення підсуд-
ності

застосу-
ванням приму-
сових захо-
дів медич-
ного харак-
теру

застосу-
ванням приму-
сових захо-
дів вихов-
ного харак-
теру

усьо-
го

з них із затвердженням угоди про

прими-
рення

виз-
нання винува-
тості

усьо-
го

у т. ч. за вчи-
нення зло-
чину у складі органі-
зованої групи або злочин-
ної органі-
зації

усьо-
го

у т. ч. за вчи-
нення зло-
чину у складі органі-
зованої групи чи злочин-
ної органі-
зації

усьо-
го

у т. ч. за вчи-
нення зло-
чину у складі органі-
зованої групи або зло-
чинної органі-
зації

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

Злочини проти основ національної безпеки України

109 - 1141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Злочини проти життя та здоров'я особи, з них

115 - 145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

умисне вбивство

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

умисне тяжке тілесне ушкодження

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

катування

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Злочини проти волі, честі та гідності особи (усього), з них

146 - 151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

незаконне позбавлення волі або викрадення людини

146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (усього), з них

152 - 156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

зґвалтування

152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (усього), з них

157 - 184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

злочини проти виборчих прав

157 - 160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань

161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

порушення недоторканності житла

162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

порушення авторського права і суміжних прав

176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Злочини проти власності (усього), з них

185 - 198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

крадіжка

185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

грабіж

186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

розбій

187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

вимагання

189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

шахрайство

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Злочини у сфері господарської діяльності (усього), з них

199 - 233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

контрабанда

201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Злочини проти довкілля

236 - 254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Злочини проти громадської безпеки (усього), з них

255 - 2701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

створення злочинної організації

255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

бандитизм

257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

злочини у сфері тероризму

258 - 2585

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Злочини проти безпеки виробництва

271 - 275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (усього), з них

276 - 292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

незаконне заволодіння транспортним засобом

289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Злочини проти громадського порядку та моральності (усього), з них

293 - 304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

хуліганство

296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

305 - 327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (усього), з них

305 - 320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів

305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (усього), з них

328 - 337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

незаконне переправлення осіб через державний кордон України

332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян (усього), з них

338 - 360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу

345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

361 - 3631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (усього), з них

364 - 370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

зловживання владою або службовим становищем

364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу

365

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі

369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

провокація підкупу

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Злочини проти правосуддя

371 - 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

402 - 435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

436 - 447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Інші злочини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

УСЬОГО СПРАВ УСІХ КАТЕГОРІЙ (сума рядків 1, 2, 7, 10, 12, 17, 24, 27, 28, 32, 33, 36, 38, 43, 45, 47, 48, 54 - 57), з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

справи з обвинувальним актом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

справи з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

справи з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

справи з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

кримінальні провадження у формі приватного обвинувачення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

справи щодо неповнолітніх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

справи щодо жінок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

провадження з угодами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

справи з клопотанням про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

справи про злочини, вчинені організованими групами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

справи про злочини, вчинені злочинними організаціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка до розділу 2

N з/п

Найменування показника

Кількість

1

Кількість рішень, ухвалених під час підготовчого провадження, усього

 

2

 
 
у тому числі

затверджено угоду

 

3

відмовлено в затвердженні угоди і повернено прокурору для продовження досудового розслідування

 

4

закрито кримінальне провадження

 

5

повернуто прокурору

 

6

направлено для визначення підсудності

 

7

Кількість справ за незакінченими злочинами

 

8

Кількість справ, у яких змінено обвинувачення

 

9

Кількість справ, у яких застосовано заходи забезпечення кримінального провадження під час судового розгляду

 

10

у тому числі обрано запобіжний захід тримання під вартою

 

11

Кількість справ провадження у яких зупинено

 

12

у тому числі у зв'язку з розшуком

 

13

Звільнено з-під варти осіб (із граф 15, 17 - 23 рядка "усього" розділу 2), в тому числі

 

14

у зв'язку із засудженням особи до інших мір покарання, не пов'язаних із позбавленням волі на певний строк

 

15

у зв'язку із постановленням стосовно особи виправдувального вироку

 

16

Взято під варту осіб (із граф 15, 19, 20 рядка "усього" розділу 2)

 

17

Кількість осіб, звільнених судом під заставу

 

18

Сума внесеної застави, грн.

 

19

Сума застави, зверненої на користь держави, грн. (із рядка 18 довідки)

 

20

Кількість осіб, на яких накладено грошове стягнення

 

21

Сума накладеного стягнення, грн.

 

22

Винесено ухвал про надання судових доручень

 

23

Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами (із графи 5 рядка "усього" розділу 2)

 

24

Кількість справ, судове провадження у яких здійснювалось у режимі відеоконференції (із графи 5 рядка "усього" розділу 2)

 

25

Сума процесуальних витрат, присуджена до стягнення (усього), грн., у тому числі

 

26

сплачена добровільно, грн.

 

27

Звернуто вироків до виконання з порушенням строків, передбачених КПК України (усього), в тому числі

 

28

стосовно осіб, які тримаються під вартою

 

29

Кількість справ, що надійшли з інших судів та після скасування судового рішення (із графи 2 рядка "усього" розділу 2)

 

30

Кількість кримінальних проваджень, направлених поданням для визначення підсудності

 

31

Кількість справ, у яких подано апеляційні скарги

 

32

Кількість справ, розглянутих судом присяжних (із графи 5 рядка "усього" розділу 2)

 

Розділ 3. Відомості про призначені покарання (щодо осіб)

Види покарань

штраф

сума штрафу, грн.

позбавлення
військового
спеціального
звання, рангу, чину або кваліфіка-
ційного класу

позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

громад-
ські роботи

виправні роботи

службові обмеження для військово-
службовців

конфіскація
майна

арешт

обмеже-
ння волі

тримання в дисциплінарному батальйоні військово-
службовців

позбавлення
волі на певний строк

довічне позбавлення
волі

без призна-
чення покарання

звільнено від покарання та від відбування покарання

усього

у тому числі

з випробу-
ванням

внаслідок амністії

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Основні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. Відомості про потерпілих

N з/п

Види злочинів

Статті Кримінального кодексу України

Кількість потерпілих

Вік потерпілих

Кількість фізичних осіб, яким заподіяно шкоди

Кількість юридичних осіб, яким заподіяно шкоду

Моральної та матеріальної шкоди заподіяно на суму, грн.

чоловіки

жінки

до 18 років

від 18 років і старше

життю

здоров'ю

матеріальної та моральної шкоди

усього

фізичним особам (із гр. 9)

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Злочини проти життя, здоров'я, статевої свободи та статевої недоторканності (усього), з них

115 - 145, 152 - 156, 303, 342, 345, 346, 348, 350, 377 - 379, 393, 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

умисне вбивство

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

катування

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

незаконне позбавлення волі або викрадення людини

146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

захоплення заручників

147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

згвалтування

152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Злочини проти власності

185 - 198, 347, 378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

276 - 291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Злочини проти громадського порядку та моральності

293 - 304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

УСЬОГО (сума рядків 1, 8 - 11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. Розгляд слідчим суддею клопотань, скарг, заяв під час досудового розслідування

N
з/п

Клопотання (скарги, заяви)

Залишок нерозгля-
нутих справ на початок звітного періоду

Надійшло

Розглянуто

Залишок нерозгля-
нутих справ на кінець звітного періоду

усього

з них

повернуто

задоволено (з гр. 3)

із порушенням строків, встановлених КПК України

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

Клопотання слідчого, прокурора та інших осіб (сума рядків 2 - 15, 21 - 33) про, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

2

привід

підозрюваного

 

 

 

 

 

 

 

3

обвинуваченого

 

 

 

 

 

 

 

4

свідка

 

 

 

 

 

 

 

5

накладення грошового стягнення

 

 

 

 

 

 

 

6

скасування накладення грошового стягнення

 

 

 

 

 

 

 

7

тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом

 

 

 

 

 

 

 

8

продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом

 

 

 

 

 

 

 

9

відсторонення від посади

 

 

 

 

 

 

 

10

продовження строку відсторонення від посади

 

 

 

 

 

 

 

11

поміщення особи до приймальника-розподільника для дітей

 

 

 

 

 

 

 

12

скасування поміщення особи до приймальника-розподільника для дітей

 

 

 

 

 

 

 

13

продовження поміщення особи до приймальника-розподільника для дітей

 

 

 

 

 

 

 

14

залучення експерта

 

 

 

 

 

 

 

15

Застосовано запобіжних заходів (усього, сума рядків 16 - 20)

 

 

 

 

 

 

 

16

у тому числі

особисте зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

17

особиста порука

 

 

 

 

 

 

 

18

тримання під вартою

 

 

 

 

 

 

 

19

домашній арешт

 

 

 

 

 

 

 

20

застава

 

 

 

 

 

 

 

21

зміну запобіжного заходу

 

 

 

 

 

 

 

22

скасування запобіжного заходу

 

 

 

 

 

 

 

23

продовження строку тримання особи під домашнім арештом

 

 

 

 

 

 

 

24

звернення застави в дохід держави

 

 

 

 

 

 

 

25

дозвіл на затримання з метою приводу

 

 

 

 

 

 

 

26

застосування запобіжного заходу після затримання особи без ухвали про дозвіл на затримання

 

 

 

 

 

 

 

27

продовження строків тримання під вартою

 

 

 

 

 

 

 

28

проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

 

 

 

 

 

 

 

29

проникнення до житла чи іншого володіння особи

 

 

 

 

 

 

 

30

тимчасовий доступ до речей і документів

 

 

 

 

 

 

 

31

арешт майна

 

 

 

 

 

 

 

32

скасування арешту майна

 

 

 

 

 

 

 

33

інші клопотання

 

 

 

 

 

 

 

34

Скарги на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування (сума рядків 35 - 43) на:

 

 

 

 

 

 

 

35

бездіяльність слідчого, прокурора

 

 

 

 

 

 

 

36

рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування

 

 

 

 

 

 

 

37

рішення слідчого про закриття кримінального провадження

 

 

 

 

 

 

 

38

рішення прокурора про закриття кримінального провадження

 

 

 

 

 

 

 

39

рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим

 

 

 

 

 

 

 

40

рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки

 

 

 

 

 

 

 

41

рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій

 

 

 

 

 

 

 

42

рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 КПК

 

 

 

 

 

 

 

43

інші скарги

 

 

 

 

 

 

 

44

Заяви про відвід

 

 

 

 

 

 

 

45

Усього (сума рядків 1, 34, 44)

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 6. Розгляд справ у порядку виконання судових рішень

N
з/п

Клопотання (подання)

Залишок нерозглянутих клопотань (подань) на початок звітного періоду

Надійшло

Розглянуто

Залишок нерозглянутих клопотань (подань) на кінець звітного періоду

усього

з них

повернуто

задоволено (з гр. 3)

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

про відстрочку виконання вироку

 

 

 

 

 

 

2

про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання

 

 

 

 

 

 

3

про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким

 

 

 

 

 

 

4

про звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

 

 

 

 

 

 

5

про направлення для відбування покарання жінок, звільнених від відбування покарання внаслідок їх вагітності або наявності дітей віком до трьох років

 

 

 

 

 

 

6

про звільнення від покарання за хворобою

 

 

 

 

 

 

7

про застосування до засуджених примусового лікування

 

 

 

 

 

 

8

про припинення примусового лікування

 

 

 

 

 

 

9

про направлення звільненого від покарання з випробуванням для відбування покарання, призначеного вироком

 

 

 

 

 

 

10

про звільнення від призначеного покарання з випробовуванням після закінчення іспитового строку

 

 

 

 

 

 

11

про заміну покарання відповідно до частини 5 статті 53, частини 3 статті 57, частини 1 статті 58, частини 1 статті 62 Кримінального кодексу України

 

 

 

 

 

 

12

про застосування покарання за наявності кількох вироків

 

 

 

 

 

 

13

про тимчасове залишення засудженого у слідчому ізоляторі або переведення засудженого з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора для проведення відповідних процесуальних дій під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених іншою особою або цією самою особою, за які вона не була засуджена, чи у зв'язку з розглядом справи в суді

 

 

 

 

 

 

14

про звільнення від покарання і пом'якшення покарання у випадках, передбачених частинами 2 і 3 статті 74 Кримінального кодексу України

 

 

 

 

 

 

15

інші питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку

 

 

 

 

 

 

16

про застосування амністії

 

 

 

 

 

 

17

про зняття судимості

 

 

 

 

 

 

18

про установлення, припинення адміністративного нагляду

 

 

 

 

 

 

19

про застосування обмежень, зміну обсягу обмежень особам, яким установлено адміністративний нагляд

 

 

 

 

 

 

20

про скасування або зміну примусових заходів медичного характеру

 

 

 

 

 

 

21

про приведення вироку у відповідність до нового закону, який звільняє від покарання або пом'якшує його

 

 

 

 

 

 

22

інші

 

 

 

 

 

 

23

УСЬОГО (сума рядків 1 - 22)

 

 

 

 

 

 

24

щодо неповнолітніх

 

 

 

 

 

 

25

щодо жінок

 

 

 

 

 

 

Розділ 7. Розгляд справ у порядку надання міжнародної правової допомоги

N
з/п

Запити (клопотання, скарги)

Залишок нерозглянутих запитів (клопотань, скарг) на початок звітного періоду

Надійшло

Розглянуто

Залишок нерозглянутих запитів (клопотань, скарг) на кінець звітного періоду

усього

з них

повернуто

задоволено (з гр. 3)

із порушенням строків, встановлених КПК України

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

УСЬОГО (сума рядків 2 - 21) запитів (клопотань, скарг), у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

2

про надання спеціального дозволу (ст. 562 КПК)

 

 

 

 

 

 

 

3

про вручення документів (ст. 564 КПК)

 

 

 

 

 

 

 

4

про тимчасову передачу до іноземної держави особи, яка відбуває покарання на території України (ч. 6 ст. 565 КПК)

 

 

 

 

 

 

 

5

про допит за допомогою відео- або телефонної конференції (ст. 567 КПК)

 

 

 

 

 

 

 

6

про арешт та конфіскацію майна (ст. 568 КПК)

 

 

 

 

 

 

 

7

про оскарження рішення, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових чи службових осіб, відшкодування завданої шкоди та витрати, пов'язані з наданням міжнародної правової допомоги (ст. 572 КПК)

 

 

 

 

 

 

 

8

про тимчасову видачу (ст. 579 КПК) або транзитне перевезення

 

 

 

 

 

 

 

9

про видачу особи (екстрадицію)

 

 

 

 

 

 

 

10

про застосування тимчасового арешту (ст. 583 КПК)

 

 

 

 

 

 

 

11

про застосування екстрадиційного арешту (ст. 584 КПК)

 

 

 

 

 

 

 

12

про застосування запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою (ст. 585 КПК)

 

 

 

 

 

 

 

13

про затвердження згоди особи на видачу (ст. 588 КПК)

 

 

 

 

 

 

 

14

про перейняття кримінального провадження (ст. 595 КПК)

 

 

 

 

 

 

 

15

про визнання і виконання вироку суду іноземної держави (ст. 602 КПК)

 

 

 

 

 

 

 

16

про передачу засудженої особи для відбування покарання (ст. 605 КПК)

 

 

 

 

 

 

 

17

про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України (ст. 609 КПК)

 

 

 

 

 

 

 

18

про визнання та виконання вироків міжнародних судових установ

 

 

 

 

 

 

 

19

скарга на рішення про видачу особи (ст. 590 КПК)

 

 

 

 

 

 

 

20

скарга на рішення про відмову у видачі особи

 

 

 

 

 

 

 

21

інші

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 8. Розгляд справ про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

N
з/п

Нововиявлені обставини

Залишок нерозглянутих заяв на початок звітного періоду

Надійшло заяв у звітному періоді

Повернуто заяв

Закрито провадження у зв'язку з відмовою від заяви

Результати розгляду заяв

Залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду

усього розглянуто

у тому числі

заяву задоволено із скасуванням вироку і ухваленням нового вироку

заяву задоволено із скасуванням ухвали і ухваленням нової ухвали

заяву залишено без задоволення

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

штучне створення або підроблення доказів, неправильність перекладу висновку і пояснень експерта, завідомо неправдиві показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, на яких ґрунтується вирок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

зловживання слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду під час кримінального провадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення вироку чи постановлення ухвали, що належить переглянути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

визнання Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

інші обставини, які не були відомі суду на час судового розгляду при ухваленні судового рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність вироку чи ухвали, що належить переглянути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

УСЬОГО (сума рядків 1 - 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

Виконавець

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

телефон: __________________

факс: _________________________   електронна пошта: _________________________________

"___" ____________ 20__ р.

 

(звіт за формою N 1-1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної судової адміністрації України від 24.04.2014 р. N 52)

Опрос