Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Мониторинг перевозок транзитных грузов ПАО "Укрзалізниця" в условиях установления коэффициентов к базовым ставкам Тарифной политики

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.11.2012

Моніторинг перевезень транзитних вантажів ПАТ "Укрзалізниця" в умовах встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики

за ______________ період

Найме-
нування вантажу

Напрямок вантажопотоку

Техно-
логічна схема вико-
ристан-
ня вагонів*

Тарифні умови

Показники обсягів перевезень, тис. тонн

Фінансові показники від перевезень

країна похо-
дження ванта-
жо-
потоку

країна призна-
чення ванта-
жо-
потоку

напря-
мок пере-
везен-
ня

від-
стань по Укрза-
лізниці, км

попередній рік

поточний рік

різниця між існуючою тарифною ставкою та запропо-
нованою

обсяг пере-
везень за попе-
редній рік, т

обсяг пере-
везень за відпо-
відний звіт-
ний період попе-
ред-
нього року, т

обсяг пере-
везень за відпо-
відний звіт-
ний період поточ-
ного року, т

про-
візна плата за попе-
редній рік, дол. США

про-
візна плата за відпо-
відний звітний період попе-
редньо-
го року, дол. США

про-
візна плата за відпо-
відний звіт-
ний період поточ-
ного року, дол. США

собі-
вар-
тість пере-
везень, дол. США/т

при-
буток від пере-
везень
за відпо-
відний період поточ-
ного року, дол. США

рента-
бель-
ність за поточ-
ний рік, %

базова ставка по Тариф-
ній полі-
тиці,
дол. США/т

коефі-
цієнт зниж-
ки на пере-
везен-
ня,
%

тариф-
на ставка з ураху-
ван-
ням зниж-
ки,
дол. США/т

базова ставка по Тари-
фній полі-
тиці,
дол. США/т

коефі-
цієнт зниж-
ки на пере-
везен-
ня,
%

тариф-
на ставка з ураху-
ванням зниж-
ки,
дол. США/т

%

дол. США/т

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (7 х 8)

10

11

12 = (10 х 11)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 = (20 - 21)

23

k - курс дол. США/грн _______________

k - курс шв. франка/грн ______________

k - курс дол. США/шв. франка _______________

____________
* Зазначається: інвентарний парк, або власний парк без плати за повернення порожніх вагонів, або власний парк з врахуванням плати за повернення порожніх вагонів.

Опрос