Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Плановые показатели перевозок транзитных грузов в условиях установления коэффициентов к базовым ставкам Тарифной политики

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.11.2012

Планові показники перевезень транзитних вантажів в умовах встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики

Найме-
нування вантажу

Напрямок вантажопотоку

Техно-
логічна схема вико-
ристання вагонів*

Тарифні умови

Показники обсягів перевезень, тис. тонн

Фінансові показники від перевезень

країна похо-
дження вантажо-
потоку
(за необхід-
ності)

країна при-
зна-|
чення ванта-
жопо-
току
(за необхід-
ності)

напря-
мок пере-
везення

відстань по Укрза-
лізниці, км

поточний рік

план на наступний рік

обсяг пере-
везень на поточ-
ний рік

план пере-
везень на наступ-
ний рік

поточний рік

очіку-
вана про-
візна плата,
яка буде отри-
мана від пере-
везень
у наступ-
ному році

базова ставка по Тариф-
ній полі-
тиці,
дол. США/т

коефі-
цієнт знижки на пере-
везен-
ня,
%

тарифна ставка з ураху-
ванням знижки, дол. США/т

базова ставка по Тариф-
ній політиці,
дол. США/т

коефі-
цієнт знижки на пере-
везення,
%

тарифна ставка з ураху-
ванням знижки, дол. США/т

провізна плата за поточ-
ний рік

собівар-
тість пере-
везень,
дол. США/т

при-
буток від пере-
везень
за поточ-
ний рік

рента-
бельність пере-
везень, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (7 х 8)

10

11

12 = (10 х 11)

13

14

15

16

17 = (15 - 16)

18 = (17 / 16)

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k - курс дол. США/грн _______________

k - курс шв. франка/грн ______________

k - курс дол. США/шв. франка _______________

____________
* Зазначається: інвентарний парк, або власний парк без плати за повернення порожніх вагонів, або власний парк з врахуванням плати за повернення порожніх вагонів.

Опрос