Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Мониторинг переработки транзитных грузов в порту в условиях предоставления скидок к аккордным ставкам

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.11.2012
Утратил силу

Моніторинг переробки транзитних вантажів у ______________________ порту в умовах надання знижок до акордних ставок за період ____________

Наймену-
вання вантажу тарифної номенкла-
тури

Показники обсягів переробки, тис. тонн

Акордні ставки на переробку вантажів

Показники навантажувально-розвантажувальних робіт

Надходження до Державного бюджету України за звітний період (поточний рік), тис. грн

Рента-
бельність від наванта-
жувально-
розван-
тажу-
вальних робіт, %

Доходи від портових зборів (окрім адміністративного)

валові доходи від навантажувально-розвантажувальних робіт (у тому числі від плати за використання клієнтурою причалів та/або від договорів спільної діяльності)*, тис. грн

собівар-
тість наванта-
жувально-
розван-
тажу-
вальних робіт за звітний період (поточний рік), грн/т

витрати на наванта-
жувально-
розван-
тажу-
вальні роботи за звітний період (поточний рік), тис. грн

прибуток від наванта-
жувально-
розван-
тажу-
вальних робіт за звітний період п. р., тис. грн

всього фак-
тично за поперед-
ній рік

у тому числі за відповід-
ний звітний період поперед-
нього року

всього план на поточ-
ний рік

факт за звітний період + план до кінця поточ-
ного року

у тому числі

попередній рік

поточний рік

всього фактич-
ні за попе-
редній рік

у тому числі за відпо-
відний звітний період попе-
реднього року

всього планові за поточ-
ний рік

фактичні доходи за звітний період поточ-
ного року

всього фактич-
но за попе-
редній рік

у тому числі за відпо-
відний період попе-
реднього року

планові на поточ-
ний рік

за звітний період поточ-
ного року

факт за звітний період поточ-
ного року

план до кінця поточ-
ного року

базова ставка відпо-
відно до
Збірника тарифів, дол. США/т

знижка до базової ставки, %

тарифна ставка з ураху-
ванням знижки, дол. США/т

базова ставка відпо-
відно до
Збірника тарифів, дол. США/т

знижка до базової ставки, %

тарифна ставка з ураху-
ванням знижки, дол. США/т

всього (диві-
денди + податок на прибу-
ток)

у тому числі податок на прибу-
ток, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 = 8 х 9

11

12

13 = 11 х 12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 = 20 / 19

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k - курс дол. США

Начальник порту

________________

_________________________

Примітка:

Таблиця заповнюється з наростаючим підсумком.

* У разі виконання навантажувально-розвантажувальних робіт суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність на території порту.

Опрос