Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уведомление [о наличии или отсутствии не погашенной судимости]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.11.2012
Утратил силу

ПОВІДОМЛЕННЯ

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові)
повідомляю, що на дату подання повідомлення:
не погашену судимість ________________________________________________________________;
                                                                              (зазначити про наявність або відсутність не погашеної судимості*)
не зняту судимість за вчинення злочину __________________________________________________;
                                                                                                     (зазначити про наявність або відсутність не знятої судимості*)
адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення протягом останнього року
_____________________________________________________________________________________
                                                      (зазначити про наявність або відсутність накладання стягнення*)

Відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" повідомляю, що мені відомо про те, що:

оцінювачем не може бути особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину;

оцінювачем не може бути особа, на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

Оцінювачу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.

Оцінка майна, проведена фізичною особою, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, або фізичною особою, на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення протягом останнього року, або фізичною особою, дія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (кваліфікаційного документа оцінювача) якої зупинена, вважається недійсною.

Повідомляю також, що мені відомо про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 3652 Кримінального кодексу України.

У разі відкриття кримінальної справи (погашення, зняття судимості) або накладання адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення зобов'язуюся протягом тижня письмово інформувати Фонд державного майна України.

"___" ____________ 20__ р.
                    (дата)

_________________
(підпис)

____________
* Заповнюється власноруч.

(Порядок доповнено новим додатком 4 згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 19.10.2012 р. N 3678,
у зв'язку з цим додаток 4 вважати додатком 5)

Опрос