Идет загрузка документа (380 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки соблюдения требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов относительно обращения с отходами и опасными химическими веществами

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.11.2012
Утратил силу

АКТ
перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами

_____________________________________________________________________________________
                            (найменування юридичної особи / прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________
                                                           (місцезнаходження або місце проживання, телефон)
Перевірено
___________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання, телефон)
на відповідність дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами.

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від N

Направлення на перевірку від
N

 

  планова;
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

Особи, які беруть участь у заході:

Посадові особи (найменування органу контролю):
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:
______________________________________________________________________________
                                                                            (посади, прізвища, імена та по батькові)

Відповідальний за охорону навколишнього природного середовища (за наявності):
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові, тел., факс)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була в період з
по

Акт перевірки від

  була в період з
по

Акт перевірки від

Загальна характеристика суб'єкта господарювання, що перевіряється

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Пояснення до позначень, використаних у переліку загальних питань для перевірки:
"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання;
"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання;
"НВ" - дотримання питання не вимагається від цього (конкретно взятого) об'єкта контролю;
"НП" - питання не перевірялося на цьому об'єкті контролю.
Перелік питань, що підлягають перевірці дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами

N
з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

2

3

4

5

6

7

1

Загальні питання

1.1

Висновок державної екологічної експертизи отримано

 

 

 

 

Стаття 39 ЗУ N 45;
стаття 29 ЗУ N 1264-XII;
Перелік, затверджений постановою КМУ N 554

1.2

Вимоги висновку державної екологічної експертизи дотримуються

 

 

 

 

Стаття 39 ЗУ N 45;
стаття 29 ЗУ N 1264-XII

1.3

Вимоги приписів про усунення виявлених порушень виконано в установлені терміни

 

 

 

 

Частина восьма статті 7 ЗУ N 877-V

1.4

Вимоги рішення про обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності виконуються

 

 

 

 

Пункт "ж" частини першої статті 20 ЗУ N 1264-XII

2

Питання у галузі охорони атмосферного повітря

2.1

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами отримано

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 10, частина п'ята статті 11 ЗУ N 2707-XII

2.2

Вимоги, передбачені дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виконуються

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 10 ЗУ N 2707-XII; Порядок, затверджений постановою КМУ N 302

2.3

Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря здійснюється

 

 

 

 

Стаття 29 ЗУ N 2707-XII;
частини перша, друга, абзац перший частини третьої статті 10 ЗУ N 113

2.4

Здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел та ефективності роботи газоочисних установок забезпечується

 

 

 

 

Абзац сьомий частини першої статті 10 ЗУ N 2707-XII;
підпункти 3.2.3 - 3.2.5 пункту 3.2 розділу III, пункти 4.4 та 4.5 розділу IV Правил, затверджених наказом Мінприроди N 52

2.5

Безперебійна ефективна робота і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів забруднюючих речовин в атмосферне повітря забезпечуються

 

 

 

 

Абзац четвертий частини першої статті 10 ЗУ N 2707-XII;
Правила, затверджені наказом Мінприроди N 52

2.6

На державний облік у галузі охорони атмосферного повітря взято

 

 

 

 

Стаття 31 ЗУ N 2707-XII;
Порядок, затверджений постановою КМУ N 1655

державна статистична звітність за встановленою формою складається

 

 

 

 

дані, наведені в державній статистичній звітності за встановленою формою, є достовірними

 

 

 

 

2.7

Здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин пересувних джерел забезпечується

 

 

 

 

Абзац сьомий частини першої статті 10 ЗУ N 2707-XII;
частини перша, друга, абзац перший частини третьої статті 10 ЗУ N 113

2.8

Вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних та інших пересувних засобів не перевищує нормативи

 

 

 

 

Стаття 56 ЗУ N 1264-XII;
статті 9, 17 ЗУ N 2707-XII

2.9

Екологічні показники нафтопродуктів (бензину автомобільного та дизельного палива) під час їх оптової та роздрібної торгівлі дотримуються

 

 

 

 

Абзац шостий підпункту "г" підпункту 2 пункту 4 УП N 454

3

Питання у галузі охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів

3.1

Зони санітарної охорони водних об'єктів утримуються в належному стані:

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 44, стаття 93 ВКУ

поверхневі води

 

 

 

 

морські води

 

 

 

 

підземні води

 

 

 

 

3.2

Дозвіл на спеціальне водокористування отримано

 

 

 

 

Пункт 9 частини першої статті 44, частина перша статті 49 ВКУ

умови дозволу на спеціальне водокористування дотримуються

 

 

 

 

3.3

Вода (водні об'єкти) використовується(ються) відповідно до цілей та умов її(їх) надання

 

 

 

 

Пункт 2 частини першої статті 44 ВКУ

3.4

Встановлені нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин дотримуються

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 44 ВКУ

3.5

Ліміти забору води дотримуються

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 44 ВКУ

3.6

Ліміти використання води дотримуються

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 44 ВКУ

3.7

Ліміти скидання забруднюючих речовин у водний об'єкт дотримуються

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 44 ВКУ

3.8

Вторинні водокористувачі здійснюють забір, користування водою та скидання стічних вод у водні об'єкти відповідно до законодавства

 

 

 

 

Стаття 42 ВКУ

3.9

Договір на право користування водними об'єктами (їх частинами) на умовах оренди укладено

 

 

 

 

Пункт 2 частини першої статті 43, частина сьома статті 51 ВКУ

3.10

Спеціальний дозвіл на користування надрами (підземними водами) отримано

 

 

 

 

Статті 16, 19, 21, 23 КУпН

3.11

Не придатні для експлуатації свердловини на воду затампоновані чи ліквідовані

 

 

 

 

Частина третя статті 105 ВКУ

3.12

Дозволи на проведення спеціальних робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на воду отримано

 

 

 

 

Стаття 106 ВКУ

3.13

Облік забору води здійснюється

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 44 ВКУ

3.14

Облік використання води здійснюється

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 44 ВКУ

3.15

Контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин ведеться

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 44 ВКУ;
Правила, затверджені постановою КМУ N 465, Правила, затверджені постановою КМУ N 269; частини перша, друга, абзац перший частини третьої статті 10 ЗУ N 113

3.16

Контроль за якістю води водних об'єктів у контрольних створах ведеться

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 44 ВКУ;
частини перша, друга, абзац перший частини третьої статті 10 ЗУ N 113

3.17

Звіти про водокористування за встановленою формою подаються

 

 

 

 

Стаття 25 ВКУ

3.18

Дані, наведені у звітах про водокористування за встановленою формою, є достовірними

 

 

 

 

Стаття 25 ВКУ

3.19

Очисними спорудами необхідної потужності, що запобігають забрудненню і засміченню вод або їх шкідливій дії, забезпечено

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 98 ВКУ

3.20

Очисні споруди та інші водогосподарські споруди та технічні пристрої утримуються в належному стані

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 44 ВКУ

3.21

Пристроями та вимірювальною апаратурою, що здійснюють облік об'ємів забору і скидання води, оснащено

 

 

 

 

Пункти 1, 6 частини першої статті 98 ВКУ

3.22

Пристрої та вимірювальна апаратура, що здійснюють облік об'ємів забору і скидання води, повірені

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 44, пункти 1, 6 частини першої статті 98 ВКУ,
пункт 2 частини першої статті 28 ЗУ N 113

3.23

Інформація про виникнення аварійних забруднень своєчасно надається

 

 

 

 

Пункт 12 частини першої статті 44 ВКУ

3.24

Заходи щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з території, здійснюються

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 44 ВКУ

3.25

Умови скидання стічних вод у водні об'єкти дотримуються

 

 

 

 

Стаття 70 ВКУ

3.26

Умови скидання шахтних, кар'єрних, рудникових вод у водні об'єкти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів виконуються

 

 

 

 

Стаття 72 ВКУ

3.27

Умови скидання дренажних вод у водні об'єкти дотримуються

 

 

 

 

Стаття 73 ВКУ

3.28

Скидання промислових забруднених стічних чи шахтних, кар'єрних, рудникових вод у поверхневі водні об'єкти здійснюється згідно з регламентом

 

 

 

 

Частини перша, друга статті 74 ВКУ

3.29

Норми і правила експлуатації технологічних водойм (ставків-охолоджувачів, рибоводних ставків, ставків-відстійників тощо) дотримуються

 

 

 

 

Частина третя статті 74 ВКУ

3.30

Заходи щодо попередження забруднення підземних вод здійснюються

 

 

 

 

Частина перша статті 105 ВКУ

локальні мережі спостережувальних свердловин для контролю за якісним станом підземних вод обладнані

 

 

 

 

3.31

Заходи щодо охорони вод від вичерпання, поліпшення їх стану, а також припинення скидання забруднених стічних вод виконуються

 

 

 

 

Пункт 8 частини першої статті 44 ВКУ;
Правила, затверджені постановою КМУ N 465,
Правила, затверджені постановою КМУ N 269

3.32

Заходи, пов'язані з попередженням шкідливої дії води і ліквідацією її наслідків, виконуються

 

 

 

 

Статті 107, 108 ВКУ

3.33

Роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, виконуються

 

 

 

 

Пункт 13 частини першої статті 44 ВКУ

3.34

Вимоги щодо запобігання забрудненню та засміченню водних об'єктів дотримуються

 

 

 

 

Статті 99, 101, 102, 103 ВКУ;
Правила, затверджені постановою КМУ N 269,
Правила, затверджені постановою КМУ N 465

4

Питання в галузі охорони земельних ресурсів

4.1

Документи, що посвідчують право власності чи право користування на земельну ділянку, наявні

 

 

 

 

Стаття 125, частини перша - третя, п'ята статті 126 ЗКУ;
частини четверта, п'ята статті 48, частина п'ята прикінцевих положень ЛКУ

4.2

Заходи з охорони земель та дотримання екологічних обмежень у використанні земель, передбачених проектами землеустрою, виконуються

 

 

 

 

Частина п'ята статті 25 ЗУ N 962-IV

4.3

Режим використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, а також територій, що підлягають особливій охороні, дотримується

 

 

 

 

Статті 20, 21, 61, 62, пункт "а" частини першої статті 91, пункт "а" частини першої статті 96, частина друга статті 166, частина третя статті 168 ЗКУ;
частина перша статті 52 ЗУ 962-IV, абзац сьомий пункту "б" статті 7 ЗУ N 963-IV;
стаття 63 ЗУ N 2456-XII;
статті 60 - 63 ЗУ N 1264-XII;
абзаци шостий, восьмий підпункту "б" підпункту 2 пункту 4 УП N 454

4.4

Заходи щодо запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами здійснюються

 

 

 

 

Пункти "б", "г" частини першої статті 91, пункти "б", "г" частини першої статті 96, частина перша статті 167 ЗКУ; статті 35, 45 ЗУ N 962-IV;
абзац шостий пункту "а" статті 7 ЗУ N 963-IV

4.5

Екологічні нормативи при використанні та охороні земель додержуються

 

 

 

 

Абзац дев'ятий пункту "а" статті 7 ЗУ N 963-IV

4.6

Консервація деградованих і малопродуктивних земель здійснюється

 

 

 

 

Абзац третій пункту "а" статті 7 ЗУ N 963-IV

4.7

Обмеження господарської діяльності на землях водного фонду дотримуються

 

 

 

 

Статті 61, 62 ЗКУ;
статті 85 - 93 ВКУ;
Правила, затверджені постановою КМУ N 269, Правила, затверджені постановою КМУ N 465

4.8

Дозвіл на будівельні, днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду отримано

 

 

 

 

Стаття 86 ВКУ;
пункт 1 Порядку, затвердженого постановою КМУ N 557; Правила, затверджені постановою КМУ N 269, Правила, затверджені постановою КМУ N 465

умови дозволу дотримуються

 

 

 

 

5

Питання у сфері поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами

5.1

Наказ(и) про призначення відповідальних(ої) осіб (особи) у сфері поводження з відходами наявний(і)

 

 

 

 

Пункт "й" частини першої статті 17 ЗУ N 187

5.2

План організації роботи у сфері поводження з відходами розроблено

 

 

 

 

Пункт "к" частини першої статті 17 ЗУ N 187

5.3

Первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, ведеться

 

 

 

 

Пункт "г" частини першої статті 17 ЗУ N 187;
підпункт 1.4 пункту 1 Інструкції, затвердженої наказом Мінприроди N 342

5.4

Дозвіл на розміщення відходів отримано

 

 

 

 

Пункт "а" частини першої статті 32, частина четверта статті 33 ЗУ N 187;
частина друга статті 55 ЗУ N 1264-XII

ліміти на утворення та розміщення відходів отримано

 

 

 

 

5.5

Склад і властивості відходів, що утворюються, ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища визначені та погоджені

 

 

 

 

Пункт "в" статті 17 ЗУ N 187

5.6

Дозволи на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, отримано

 

 

 

 

Частина четверта статті 52 ЗУ N 1264-XII;
пункт 2 Порядку, затвердженого постановою КМУ N 440

5.7

Дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами отримано

 

 

 

 

Пункт "с" частини першої статті 17 ЗУ N 187

5.8

Дозвіл на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами отримано

 

 

 

 

Пункт "р" частини першої статті 17 ЗУ N 187

5.9

Ліцензія на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами наявна

 

 

 

 

Пункт "н" частини першої статті 17, абзац шостий частини третьої статті 34 ЗУ N 187

5.10

Ліцензія на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини наявна

 

 

 

 

Пункт "н" частини першої статті 17, частини перша, друга статті 35 ЗУ N 187

5.11

Ліцензія на провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів наявна

 

 

 

 

Частина друга статті 4 ЗУ N 619-XIV

5.12

Заходи для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів, здійснюються

 

 

 

 

Пункт "є" частини першої статті 17, стаття 33 ЗУ N 187

5.13

Приймання та утилізація використаних пакувальних матеріалів і тари, в якій знаходилася продукція підприємств, установ та організацій, забезпечуються

 

 

 

 

Пункт "б" частини першої статті 17 ЗУ N 187; пункт 5 ПКМУ N 915

5.14

Статистична звітність щодо поводження з відходами подається

 

 

 

 

Пункт "г" частини першої статті 17, частина перша статті 26 ЗУ N 187; пункт 5 Порядку, затвердженого постановою КМУ N 2034

дані, наведені у статистичній звітності щодо поводження з відходами, є достовірними

 

 

 

 

5.15

Реєстрові карти об'єктів утворення, оброблення і утилізації відходів наявні

 

 

 

 

Стаття 27 ЗУ N 187;
пункт 11 Порядку, затвердженого постановою КМУ N 1360;
пункт 9 Порядку, затвердженого постановою КМУ N 2034;
пункт 1 Інструкції, затвердженої наказом Мінприроди N 41

реєстрові карти об'єктів утворення та об'єктів оброблення і утилізації відходів ведуться в установленому порядку

 

 

 

 

5.16

Паспорт місця видалення відходів наявний

 

 

 

 

Частина друга статті 28, частина друга статті 33 ЗУ N 187;
пункти 5, 19 Порядку, затвердженого постановою КМУ N 1216;
пункт 9 Порядку, затвердженого постановою КМУ N 2034

паспорт місця видалення відходів ведеться в установленому порядку

 

 

 

 

5.17

Зберігання та видалення відходів здійснюються відповідно до вимог екологічної безпеки

 

 

 

 

Частини перша - п'ята статті 33, частина восьма статті 34 ЗУ N 187;
ДСанПіН 2.2.7.029-99

5.18

Правила транспортування, зберігання і застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів дотримуються

 

 

 

 

Стаття 52 ЗУ N 1264-XII

5.19

Моніторинг місць утворення, зберігання і видалення відходів здійснюється

 

 

 

 

Частина перша статті 29 ЗУ N 187;
стаття 10 ЗУ N 113;
ДСанПіН 2.2.7.029-99

5.20

Договір обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, наявний

 

 

 

 

Частина восьма статті 34 ЗУ N 187;
пункт 20 частини першої статті 7 ЗУ N 85

є чинним

 

 

 

 

5.21

Договір обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів наявний

 

 

 

 

Пункт 26 частини першої статті 7 ЗУ N 85

є чинним

 

 

 

 

5.22

Договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, наявний

 

 

 

 

Пункт 41 частини першої статті 7 ЗУ N 85

є чинним

 

 

 

 

Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Детальний опис виявленого порушення

Посилання на нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік питань для контролю дій перевіряючих*

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання

Так

Ні

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за десять днів до її початку

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлені

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копія направлення на перевірку надана

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци третій, шостий частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

____________
* Ця частина Акта заповнюється посадовими особами суб'єкта господарювання.

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта, що мають місце з боку суб'єкта господарювання:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Перевірку провели:

___________
      (посади)

_____________
(підписи)

______________________________
(прізвища, ініціали)

При перевірці були присутні:

 

 

_________________________________
(посада керівника суб'єкта
господарювання, уповноваженої ним особи)

_____________
(підписи)

_________________________
(прізвища, ініціали)

До перевірки були залучені треті особи:

_____________
(підписи)

_________________________
(прізвища, ініціали)

Акт складено у ___ примірниках.
Акт отримав:

 

 

___________
       (посади)

_____________
        (підписи)

_________________________
(прізвища, ініціали)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________

Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені Актом перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами

N
з/п

Позначення

Назва нормативно-правових актів, дата і номер прийняття

1

2

3

1

Закони України

1.1

ЗУ N 1264-XII

Закон України від 25 червня 1991 року N 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища"

1.2

ВКУ

Водний кодекс України від 06 червня 1995 року N 213/95-ВР

1.3

ЗКУ

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року N 2768-III

1.4

КУпН

Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року N 132/94-ВР

1.5

ЛКУ

Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року N 3852-XII

1.6

ЗУ N 2707-XII

Закон України від 16 жовтня 1992 року N 2707-XII "Про охорону атмосферного повітря"

1.7

ЗУ N 187

Закон України від 05 березня 1998 року N 187/98-ВР "Про відходи"

1.8

ЗУ N 619-XIV

Закон України від 05 травня 1999 року N 619-XIV "Про металобрухт"

1.9

ЗУ N 45

Закон України від 09 лютого 1995 року N 45/95-ВР "Про екологічну експертизу"

1.10

ЗУ N 113

Закон України від 11 лютого 1998 року N 113/98-ВР "Про метрологію та метрологічну діяльність"

1.11

ЗУ N 962-IV

Закон України від 19 червня 2003 року N 962-VI "Про охорону земель"

1.12

ЗУ N 963-IV

Закон України від 19 червня 2003 року N 963-VI "Про державний контроль за використанням та охороною земель"

1.13

ЗУ N 85

Закон України від 07 березня 1996 року N 85/96-ВР "Про страхування"

1.14

ЗУ N 877-V

Закон України від 05 квітня 2007 року N 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

2

Укази Президента України

2.1

УП N 454

Положення про Державну екологічну інспекцію України, затверджене Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 454

3

Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

Порядок, затверджений постановою КМУ N 557

Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 року N 557

3.2

Порядок, затверджений постановою КМУ N 1216

Порядок ведення реєстру місць видалення відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року N 1216

3.3

Порядок, затверджений постановою КМУ N 1360

Порядок ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року N 1360

3.4

Порядок, затверджений постановою КМУ N 2034

Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 листопада 1999 року N 2034

3.5

ПКМУ N 915

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року N 915 "Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини"

3.6

Порядок, затверджений постановою КМУ N 440

Порядок одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 року N 440

3.7

Перелік, затверджений постановою КМУ N 554

Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року N 554

3.8

Правила, затверджені постановою КМУ N 465

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року N 465

3.9

Правила, затверджені постановою КМУ N 269

Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року N 269

3.10

Порядок, затверджений постановою КМУ N 302

Порядок проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року N 302

3.11

Порядок, затверджений постановою КМУ N 1655

Порядок ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року N 1655

4

Нормативно-правові акти

4.1

Інструкція, затверджена наказом Мінприроди N 41

Інструкція щодо складання реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17 лютого 1999 року N 41, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 18 березня 1999 року за N 169/3462

4.2

Інструкція, затверджена наказом Мінприроди N 342

Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари", затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 07 липня 2008 року N 342, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2008 року за N 824/15515

4.3

Правила, затверджені наказом Мінприроди N 52

Правила технічної експлуатації установок очистки газу, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06 лютого 2009 року N 52, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2009 року за N 327/16343

4.4

ДСанПіН 2.2.7.029-99

Державні санітарні правила та норми 2. Комунальна гігієна. 2.7. Ґрунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона ґрунту. "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення" ДСанПіН 2.2.7.029-99, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року N 29

 

Опрос