Идет загрузка документа (380 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки соблюдения требований природоохранного законодательства об охране, использовании и воспроизводстве рыбы и других водных живых ресурсов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.11.2012
Утратил силу

АКТ
перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів

_____________________________________________________________________________________
                          (найменування юридичної особи / прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________
                                                           (місцезнаходження або місце проживання, телефон)
Перевірено
________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання, телефон)
на відповідність дотримання вимог природоохоронного законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів.
Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від N
Направлення на перевірку від
N

 
  планова;
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

 

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

                                                           Особи, які беруть участь у заході:
Посадові особи (найменування органу контролю):
____________________________________________________________________________
                                                                             (посади, прізвища, імена та по батькові)
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:
____________________________________________________________________________
                                                                            (посади, прізвища, імена та по батькові)
Відповідальний за охорону навколишнього природного середовища (за наявності):
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові, тел., факс)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була в період з
по
Акт перевірки від

  була в період з
по
Акт перевірки від

Загальна характеристика суб'єкта господарювання, що перевіряється

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь;
"Ні" - негативна відповідь;
"НВ" - дотримання питання не вимагається від цього (конкретно взятого) об'єкта контролю;
"НП" - питання не перевірялося на цьому об'єкті контролю.

Перелік питань, що підлягають перевірці дотримання вимог природоохоронного законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів (далі - ВЖР)

N
з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

2

3

4

5

6

7

1

Загальні питання

1.1

Вимоги приписів про усунення виявлених порушень виконано в установлені терміни

 

 

 

 

Частина восьма статті 7 ЗУ N 877-V

1.2

Вимоги рішення про обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності виконано

 

 

 

 

Пункт "ж" частини першої статті 20 ЗУ N 1264-XII,
Порядок, затверджений Постановою Верховної Ради України N 2751-XII

2

Основні питання

2.1

Квота спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів отримана

 

 

 

 

Пункт 1.2 розділу 1 та пункт 3.1 розділу 3 Інструкції, затвердженої наказом Мінагрополітики та Мінприроди N 623/404

використовується

 

 

 

 

Пункт 3.8 розділу 3 Інструкції, затвердженої наказом Мінагрополітики та Мінприроди N 623/404

2.2

Спеціальний режим рибальства встановлений

 

 

 

 

Пункт 24 Порядку, затвердженого постановою КМУ N 1192

погоджений

 

 

 

 

2.3

Талон-документ, що засвідчує право рибалки, відповідального за вилучення риби та інших ВЖР, зареєстрований в органах рибоохорони, отриманий

 

 

 

 

Пункт 4.1 розділу 4, пункт 5.4 розділу 5 та пункт 6.2 розділу 6 Інструкції, затвердженої наказом Мінагрополітики та Мінприроди N 623/404

зареєстрований

 

 

 

 

2.4

Посвідчення рибалки отримане

 

 

 

 

Пункт 6.2 розділу 6 Інструкції, затвердженої наказом Мінагрополітики та Мінприроди N 623/404

2.5

Знаряддя лову бирковані

 

 

 

 

Пункти 5.4 розділу 5 та 6.2 розділу 6 Інструкції, затвердженої наказом Мінагрополітики та Мінприроди N 623/404

2.6

Промисловий журнал оформлений

 

 

 

 

Підпункт 4.2.5 пункту 4.2 розділу 4 Інструкції, затвердженої наказом Мінагрополітики та Мінприроди N 623/404

прошнурований та пронумерований

 

 

 

 

2.7

Журнал обліку прийнятої риби та інших ВЖР оформлений

 

 

 

 

Статті 26, 34 ЗУ N 2894-III,
підпункт 4.2.5 пункту 4.2 розділу 4 Інструкції, затвердженої наказом Мінагрополітики та Мінприроди N 623/404

прошнурований та пронумерований

 

 

 

 

2.8

Наукова програми, за якою проводиться вилучення ВЖР, розроблена

 

 

 

 

Стаття 34 ЗУ N 2894-III,
підпункт 5.1.8 пункту 5.1 розділу 5 Інструкції, затвердженої наказом Мінагрополітики та Мінприроди N 623/404

затверджена

 

 

 

 

2.9

Дозвіл для здійснення дослідного лову отриманий

 

 

 

 

Стаття 17 ЗУ N 2894-III,
пункти 5.1 та 5.2 розділу 5 Інструкції, затвердженої наказом Мінагрополітики та Мінприроди N 623/404

2.10

Рибоприймальний пункт наявний

 

 

 

 

Пункт 1.1 розділу 1, пункт 3.12 розділу 3, підпункт 4.2.3 пункту 4.2 розділу 4 Інструкції, затвердженої наказом Мінагрополітики та Мінприроди N 623/404

обладнаний в установленому порядку

 

 

 

 

2.11

Заходи щодо надання допомоги та рятування диких тварин у разі виникнення стихійного лиха та інших надзвичайних екологічних ситуацій проводяться

 

 

 

 

Стаття 47 ЗУ N 2894-III

2.12

Встановлені терміни заборони промислу дотримуються

 

 

 

 

Пункт 11 Правил, затверджених наказом Держкомрибгоспу N 33

2.13

Заборона лову риби на зимувальних ямах дотримується

 

 

 

 

Підпункт 9.13.9 пункту 9.13 розділу 9 Правил, затверджених наказом Держкомрибгоспу N 33

2.14

Дозвіл на спеціальне використання ВЖР отриманий

 

 

 

 

Пункти 10 та 11 Порядку, затвердженого постановою КМУ N 1192

2.15

Режим рибогосподарської експлуатації водного об'єкта при штучному розведенні, вирощуванні ВЖР наявний

 

 

 

 

Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 та пункт 2.8 розділу 2 Інструкції, затвердженої наказом Держкомрибгоспу N 4

погоджений в установленому порядку

 

 

 

 

Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Детальний опис виявленого порушення

Посилання на нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта, що мають місце з боку суб'єкта господарювання:
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Перелік питань для контролю дій перевіряючих*

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання

Так

Ні

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за десять днів до її початку

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

Частина п'ята статті 7 та абзац третій статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копія направлення на перевірку надана

 

 

Частина п'ята статті 7 та абзаци третій і шостий статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

____________
* Ця частина Акта заповнюється посадовими особами суб'єкта господарювання.

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один примірник Акта вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в органі, що здійснив захід державного нагляду (контролю).
Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Перевірку провели:

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

До перевірки були залучені треті особи:

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Посадові особи та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання:

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Примірник цього Акта перевірки отримав:

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами цього Акта перевірки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені Актом перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів

N
з/п

Позначення

Назви нормативно-правових актів, дата і номер прийняття

1

2

3

1

Постанови Верховної Ради України

1.1

Порядок, затверджений Постановою Верховної Ради України N 2751-XII

Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища, затверджений Постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 року N 2751-XII

2

Закони України

2.1

ЗУ N 2894-III

Закон України від 13 грудня 2001 року N 2894-III "Про тваринний світ"

2.2

ЗУ N 877-V

Закон України від 05 квітня 2007 року N 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

2.3

ЗУ N 1264-XII

Закон України від 25 червня 1991 року N 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища"

3

Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

Порядок, затверджений постановою КМУ N 1192

Тимчасовий порядок ведення рибного господарства і здійснення рибальства, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 року N 1192

4

Нормативно-правові акти

4.1

Правила, затверджені наказом Держкомрибгоспу N 33

Правила промислового рибальства в рибогосподарських водних об'єктах України, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України від 18 березня 1999 року N 33, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 25 травня 1999 року за N 326/3619

4.2

Інструкція, затверджена наказом Держкомрибгоспу N 4

Інструкція про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затверджена наказом Державного комітету рибного господарства України від 15 січня 2008 року N 4, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 28 січня 2008 року за N 64/14755

4.3

Інструкція, затверджена наказом Мінагрополітики та Мінекоресурсів N 623/404

Інструкція про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів, затверджена наказом Міністерства аграрної політики України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11 листопада 2005 року N 623/404, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2005 року за N 1458/11738

Опрос