Идет загрузка документа (380 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки соблюдения требований природоохранного законодательства о соблюдении режима территорий и объектов природно-заповедного фонда

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.11.2012
Утратил силу

АКТ
перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства про додержання режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду

_____________________________________________________________________________________
                      (найменування юридичної особи / прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________
                                                              (місцезнаходження або місце проживання, телефон)
Перевірено
_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання, телефон)
на відповідність дотримання вимог природоохоронного законодавства про додержання режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від N
Направлення на перевірку від
N

 
  планова;
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

 

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

                                                               Особи, які беруть участь у заході:
Посадові особи (найменування органу контролю):
______________________________________________________________________
                                                                                  (посади, прізвища, імена та по батькові)
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:
______________________________________________________________________
                                                                                  (посади, прізвища, імена та по батькові)
Відповідальний за охорону навколишнього природного середовища (за наявності):
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові, тел., факс)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була в період з
по
Акт перевірки від

  була в період з
по
Акт перевірки від

Загальна характеристика суб'єкта господарювання, що перевіряється

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:
"Так" - позитивна відповідь;
"Ні" - негативна відповідь;
"НВ" - дотримання питання не вимагається від цього (конкретно взятого) об'єкта контролю;
"НП" - питання не перевірялося на цьому об'єкті контролю.

Перелік питань, що підлягають перевірці дотримання вимог природоохоронного законодавства про додержання режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду

N
з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

2

3

4

5

6

7

1

Загальні питання

1.1

Вимоги приписів про усунення виявлених порушень виконано в установлені терміни

 

 

 

 

Частина восьма статті 7 ЗУ N 877-V

1.2

Вимоги рішення про обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності виконано

 

 

 

 

Пункт "ж" частини першої статті 20 ЗУ N 1264-XII,
частина третя статті 30 ЗУ N 1478-III, Порядок, затверджений Постановою Верховної Ради України N 2751-XII

2

Основні питання

2.1

Режим території та об'єкта природно-заповідного фонду визначений

 

 

 

 

Стаття 14 ЗУ N 2456-XII

дотримується

 

 

 

 

Статті 16, 18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ЗУ N 2456-XII

2.2

Проект організації території об'єкта природно-заповідного фонду розроблений

 

 

 

 

Статті 14, 16, 24, 34, 36 ЗУ N 2456-XII

затверджений

 

 

 

 

Статті 16, 24, 34, 36 ЗУ N 2456-XII

2.3

Положення про територію чи об'єкт природно-заповідного фонду розроблене

 

 

 

 

Статті 5, 40 ЗУ N 2456-XII

затверджене в установленому порядку

 

 

 

 

- " -

2.4

Проект утримання і реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва розроблений

 

 

 

 

Стаття 38 ЗУ N 2456-XII

затверджений

 

 

 

 

- " -

2.5

Рішення про створення територій, об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення прийняте

 

 

 

 

Стаття 53 ЗУ N 2456-XII

2.6

Рішення про організацію чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення прийняте

 

 

 

 

- " -

2.7

Рішення про встановлення охоронних зон територій, об'єктів природно-заповідного фонду прийняте

 

 

 

 

- " -

2.8

Охоронні зони установлені

 

 

 

 

Стаття 39 ЗУ N 2456-XII

2.9

Положення, що визначають режим кожної з охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду, розроблене

 

 

 

 

Стаття 40 ЗУ N 2456-XII

затверджене

 

 

 

 

- " -

2.10

Первинний облік кадастрових відомостей щодо територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється

 

 

 

 

Стаття 59 ЗУ N 2456-XII

2.11

Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України заповнена

 

 

 

 

Стаття 59 ЗУ N 2456-XII,
підпункт 2.1 пункту 2 та підпункт 3.3 пункту 3 Інструкції, затвердженої наказом Мінекоресурсів N 67

2.12

Форма 3ДКПЗФ "Карти-схеми розташування територій та об'єктів природно-заповідного фонду України": регіонів - у масштабі 1:200000, України - в масштабі 1:500000 наявна

 

 

 

 

Підпункт 2.1 пункту 2 Інструкції, затвердженої наказом Мінекоресурсів N 67

2.13

Охоронне зобов'язання території та об'єктів природно-заповідного фонду або їх частин, що створюються чи оголошуються без вилучення земельних ділянок, які вони займають, оформлене

 

 

 

 

Стаття 53 ЗУ N 2456-XII

2.14

Документи, що посвідчують право на земельну ділянку, наявні

 

 

 

 

Стаття 126 ЗКУ N 2768-III,
стаття 53 ЗУ N 2456-XII

Межі територій та об'єктів природно-заповідного фонду встановлені в натурі

 

 

 

 

Стаття 7 ЗУ N 2456-XII

2.15

Вимоги, що ставляться перед системою охоронних знаків, виконуються

 

 

 

 

Розділи 2 та 3 Положення, затвердженого наказом Мінприроди N 30

2.16

Ліміт на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду встановлений

 

 

 

 

Стаття 91 ЗУ N 2456-XII, пункти 1.4 та 2.6 Інструкції, затвердженої наказом Мінприроди N 27

затверджений

 

 

 

 

Стаття 91 ЗУ N 2456-XII, пункт 2.5 Інструкції, затвердженої наказом Мінприроди N 27

2.17

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів отриманий

 

 

 

 

Стаття 91 ЗУ N 2456-XII,
пункт 1.3 Інструкції, затвердженої наказом Мінприроди N 27
 

виданий у межах ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду

 

 

 

 

2.18

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється в межах ліміту

 

 

 

 

Стаття 91 ЗУ N 2456-XII

2.19

Території, що резервуються з метою наступного заповідання, використовуються за цільовим призначенням з додержанням особливих вимог охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

Стаття 55 ЗУ N 2456-XII

2.20

Режим охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України і до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні, дотримується

 

 

 

 

Стаття 34 ЗУ N 2894-III

2.21

Наукові або науково-технічні ради створені

 

 

 

 

Стаття 42 ЗУ N 2456-XII

2.22

Науково-дослідна робота на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду проводиться

 

 

 

 

Статті 41, 42 ЗУ N 2456-XII

наукові програми і плани науково-дослідних робіт затверджені

 

 

 

 

Стаття 42 ЗУ N 2456-XII

2.23

Порядок підготовки та програма Літопису природи затверджені

 

 

 

 

Стаття 43 ЗУ N 2456-XII

виконуються

 

 

 

 

Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Детальний опис виявленого порушення

Посилання на нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

 

 

 

 

 

 

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта, які мають місце з боку суб'єкта господарювання:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Перелік питань для контролю дій перевіряючих*

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання

Так

Ні

НП

НВ

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за десять днів до її початку

 

 

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

 

 

Частина п'ята статті 7 та абзац третій статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

 

 

Частина п'ята статті 7 та абзаци третій і шостий статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

____________
* Ця частина Акта заповнюється посадовими особами суб'єкта господарювання.

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один примірник Акта вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в органі, що здійснив захід державного нагляду (контролю).
Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Перевірку провели:

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

До перевірки були залучені треті особи:

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Посадові особи та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання:

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Примірник цього Акта перевірки отримав:

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами цього Акта перевірки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені Актом перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства про додержання режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду

N з/п

Позначення

Назви нормативно-правових актів, дата і номер прийняття

1

2

3

      1                                                                  Кодекси України

1.1

ЗКУ

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року N 2768-III

      2                                                                   Закони України

2.1

ЗУ N 2456-XII

Закон України від 16 червня 1992 року N 2456-XII "Про природно-заповідний фонд України"

2.2

ЗУ N 877-V

Закон України від 05 квітня 2007 року N 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

2.3

ЗУ N 1264-XII

Закон України від 25 червня 1991 року N 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища"

2.4

ЗУ N 2894-III

Закон України від 13 грудня 2001 року N 2894-III "Про тваринний світ"

      3                                                 Постанови Верховної Ради України

3.1

Порядок, затверджений Постановою Верховної Ради України N 2751-XII

Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища, затверджений Постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 року N 2751-XII

      4                                                          Нормативно-правові акти

4.1

Інструкція, затверджена наказом Мінекоресурсів N 67

Інструкція про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 16 лютого 2005 року N 67, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 11 березня 2005 року за N 298/10578

4.2

Інструкція, затверджена наказом Мінприроди N 27

Інструкція про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 24 січня 2008 року N 27, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2008 року за N 117/14808

4.3

Положення, затверджене наказом Мінприроди N 30

Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України, затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 29 березня 1994 року N 30, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 08 квітня 1994 року за N 72/281

Опрос