Идет загрузка документа (380 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки соблюдения требований природоохранного законодательства об охране, защите, использовании и воспроизводстве лесов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.11.2012
Утратил силу

АКТ
перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства про охорону, захист, використання та відтворення лісів

_____________________________________________________________________________________
                          (найменування юридичної особи / прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________
                                                           (місцезнаходження або місце проживання, телефон)
Перевірено
___________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання, телефон)
на відповідність дотримання вимог природоохоронного законодавства про охорону, захист, використання та відтворення лісів.
Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від N
Направлення на перевірку від
N

 
  планова;
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

                                                           Особи, які беруть участь у заході:
Посадові особи (найменування органу контролю):
_________________________________________________________________
                                                                             (посади, прізвища, імена, по батькові)
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:
_________________________________________________________________
                                                                             (посади, прізвища, імена, по батькові)
Відповідальний за охорону навколишнього природного середовища (за наявності):
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові, тел., факс)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була в період з
по
Акт перевірки від

  була в період з
по
Акт перевірки від

Загальна характеристика суб'єкта господарювання, що перевіряється

_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь;
"Ні" - негативна відповідь;
"НВ" - дотримання питання не вимагається від цього (конкретно взятого) об'єкта контролю;
"НП" - питання не перевірялося на цьому об'єкті контролю.

Перелік питань, що підлягають перевірці дотримання вимог природоохоронного законодавства про охорону, захист, використання та відтворення лісів

N
з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

2

3

4

5

6

7

1

Загальні питання

1.1

Вимоги приписів про усунення виявлених порушень виконано в установлені терміни

 

 

 

 

Частина восьма статті 7 ЗУ N 877-V

1.2

Вимоги рішення про обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності виконано

 

 

 

 

Пункт "ж" частини першої статті 20 ЗУ N 1264-XII,
частина третя статті 30 ЗУ N 1478-III,
Порядок, затверджений Постановою Верховної Ради України N 2751-XII

2

Основні питання

2.1

Проект організації та розвитку лісового господарства об'єкта перевірки наявний

 

 

 

 

Стаття 48 ЛКУ

погоджений в установленому порядку

 

 

 

 

Стаття 48 ЛКУ

2.2

Матеріали лісовпорядкування наявні

 

 

 

 

Стаття 48 ЛКУ

2.3

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою наявний

 

 

 

 

Стаття 17 ЛКУ

2.4

Облік бланків лісорубних та лісових квитків ведеться

 

 

 

 

Пункт 17 Порядку, затвердженого ПКМУ N 761

2.5

Облік лісових культур здійснюється

 

 

 

 

Пункт 48 Правил, затверджених ПКМУ N 303

2.6

Облік лісових пожеж здійснюється

 

 

 

 

Пункт 1.7 глави 1 Правил, затверджених наказом Держкомлісгоспу України N 278

2.7

Вид рубки дотримується

 

 

 

 

Розділ II Правил, затверджених наказом Держкомлісгоспу України N 364

2.8

Спосіб рубки дотримується

 

 

 

 

Розділ II Правил, затверджених наказом Держкомлісгоспу України N 364

2.9

Призначення та проведення рубки правомірне

 

 

 

 

Розділ III Правил, затверджених наказом Держкомлісгоспу України N 364

2.10

Технологічні процеси лісосічних робіт дотримуються

 

 

 

 

Розділ IV Правил, затверджених наказом Держкомлісгоспу України N 364

2.11

Заходи, пов'язані із збереженням ґрунтів, здійснюються

 

 

 

 

Пункт 5.3 розділу V Правил, затверджених наказом Держкомлісгоспу України N 364

2.12

Очищення місць рубок проводиться

 

 

 

 

Розділ VI Правил, затверджених наказом Держкомлісгоспу України N 364

2.13

Збереження підросту на лісосіці забезпечується

 

 

 

 

Розділ VII Правил, затверджених наказом Держкомлісгоспу України N 364

2.14

Вимоги Закону України "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону" дотримуються

 

 

 

 

Розділ II ЗУ N 1436-III

2.15

Строки і порядок використання лісових ресурсів дотримуються

 

 

 

 

Пункти 46 - 55 Порядку, затвердженого ПКМУ N 761

2.16

Вимоги Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів дотримуються

 

 

 

 

Пункти 1 - 17 Порядку, затвердженого ПКМУ N 761

2.17

Вимоги Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань у лісах України дотримуються

 

 

 

 

Пункти 2 - 47 Порядку, затвердженого ПКМУ N 449

2.18

Рубки формування й оздоровлення лісів відповідають матеріалам лісовпорядкування

 

 

 

 

Пункт 4 Правил, затверджених ПКМУ N 724

2.19

Лісорубний квиток наявний

 

 

 

 

Пункт 55 Правил, затверджених ПКМУ N 724

2.20

Проведення рубок формування і оздоровлення лісів правомірне

 

 

 

 

Пункт 5 Правил, затверджених ПКМУ N 724

2.21

Призначення насаджень до рубки правомірне

 

 

 

 

Пункт 54 Правил, затверджених ПКМУ N 724

2.22

Матеріали пробних площ наявні

 

 

 

 

Пункт 13 Правил, затверджених ПКМУ N 724

2.23

Відведення насаджень у рубку правомірне

 

 

 

 

Пункт 13 Правил, затверджених ПКМУ N 724

2.24

Плани проведення санітарно-оздоровчих заходів наявні

 

 

 

 

Пункт 5 Санітарних правил в лісах України, затверджених ПКМУ N 555

2.25

Насадження до рубки призначено правомірно

 

 

 

 

Пункт 6 Санітарних правил в лісах України, затверджених ПКМУ N 555

2.26

Акт обстеження насаджень наявний

 

 

 

 

Пункт 27 Санітарних правил в лісах України, затверджених ПКМУ N 555

2.27

Відбір дерев до рубки правильний

 

 

 

 

Пункт 8 Санітарних правил в лісах України, затверджених ПКМУ N 555

2.28

Відведення насаджень у рубку правильне

 

 

 

 

Пункт 6 Санітарних правил в лісах України, затверджених ПКМУ N 555

2.29

Проведення рубки здійснено у встановлені терміни

 

 

 

 

Пункт 6 Санітарних правил в лісах України, затверджених ПКМУ N 555

2.30

Матеріали пробних площ наявні

 

 

 

 

Пункт 27 Санітарних правил в лісах України, затверджених ПКМУ N 555

2.31

Ліквідація захаращеності проводиться у встановленому порядку

 

 

 

 

Пункти 32, 33 Санітарних правил в лісах України, затверджених ПКМУ N 555

2.32

Строки вивезення деревини додержуються

 

 

 

 

Пункт 44 Санітарних правил в лісах України, затверджених ПКМУ N 555

2.33

Порядок зберігання деревини додержується

 

 

 

 

Пункт 36 Санітарних правил в лісах України, затверджених ПКМУ N 555

2.34

Відтворення лісів проводиться

 

 

 

 

Пункт 2 Правил, затверджених ПКМУ N 303

2.35

Порядок та строки освоєння лісокультурного фонду дотримуються

 

 

 

 

Пункт 39 Правил, затверджених ПКМУ N 303

2.36

Лісові культури відповідають умовам місцезростання

 

 

 

 

Пункти 7, 8 Правил, затверджених ПКМУ N 303

2.37

Лісові культури відповідають проектам створення

 

 

 

 

Пункт 11 Правил, затверджених ПКМУ N 303

2.38

Строки заліснення дотримуються

 

 

 

 

Пункт 31 Правил, затверджених ПКМУ N 303

2.39

Догляд за лісовими культурами здійснюється

 

 

 

 

Пункт 38 Правил, затверджених ПКМУ N 303

2.40

Проведення реконструкції малоцінних молодняків правомірне

 

 

 

 

Пункт 42 Правил, затверджених ПКМУ N 303

2.41

Облік та оцінка якості лісових культур ведеться

 

 

 

 

Пункт 48 Правил, затверджених ПКМУ N 303

2.42

Інвентаризація лісових культур проводиться

 

 

 

 

Пункт 50 Правил, затверджених ПКМУ N 303

2.43

Протипожежні вимоги на території лісового фонду дотримуються

 

 

 

 

Глава 3 Правил, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства N 278

2.44

Стан здійснення контролю за охороною та захистом лісів з боку постійного лісокористувача, вжиття заходів із боротьби з незаконними рубками задовільний

 

 

 

 

Статті 89, 90 ЛКУ

2.45

Забезпечення належного утримання межових, квартальних, ділянкових стовпів, розташованих на ділянках, відведених для користування, здійснюється

 

 

 

 

Пункт 2 Порядку, затвердженого ПКМУ N 761

2.46

Внесення поточних змін у матеріали лісовпорядкування наявне

 

 

 

 

Стаття 54 ЛКУ

своєчасне

 

 

 

 

Стаття 54 ЛКУ

якісне

 

 

 

 

Стаття 54 ЛКУ

Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Детальний опис виявленого порушення

Посилання на нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

 

 

 

 

 

 

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта, що мають місце з боку підприємства:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Перелік питань для контролю дій перевіряючих*

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так

Ні

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за десять днів до її початку

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

Частина п'ята статті 7 та абзац третій статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копія направлення на перевірку надана

 

 

Частина п'ята статті 7 та абзаци третій і шостий статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

____________
* Ця частина Акта заповнюється посадовими особами суб'єкта господарювання.

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один примірник Акта вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в органі, що здійснив захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Перевірку провели:

______________________
(посада)

____________________
        (підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
        (підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
        (підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

До перевірки були залучені треті особи:

______________________
(посада)

____________________
        (підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
        (підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
        (підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Посадові особи та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання:

______________________
(посада)

____________________
        (підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
        (підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
        (підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Примірник цього Акта перевірки отримав:

______________________
(посада)

____________________
        (підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені Актом перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства у галузі охорони, захисту, використання, відтворення лісів та інших рослинних ресурсів

N
з/п

Позначення

Назви нормативно-правових актів, дата і номер прийняття

1

2

3

      1                                                                Закони України

1.1

ЛКУ

Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року N 3852-XII

1.2

ЗУ N 1436-III

Закон України від 10 лютого 2000 року N 1436-III "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону"

1.3

ЗУ N 877-V

Закон України від 05 квітня 2007 року N 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

1.4

ЗУ N 1264-XII

Закон України від 25 червня 1991 року N 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища"

      2                                                   Постанови Верховної Ради України

2.1

Порядок, затверджений Постановою Верховної Ради України N 2751-XII

Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища, затверджений Постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 року N 2751-XII

      3                                                  Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

Правила, затверджені ПКМУ N 724

Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року N 724

3.2

Порядок, затверджений ПКМУ N 761

Порядок спеціального використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року N 761

3.3

Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджений ПКМУ N 761

Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року N 761

3.4

Санітарні правила, затверджені ПКМУ N 555

Санітарні правила в лісах України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року N 555

3.5

Правила, затверджені ПКМУ N 303

Правила відтворення лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2007 року N 303

3.6

Порядок, затверджений ПКМУ N 449

Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 року N 449

      4                                                      Нормативно-правові акти

4.1

Правила, затверджені наказом Держкомлісгоспу N 278

Правила пожежної безпеки в лісах України, затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України від 27 грудня 2004 року N 278, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 року за N 328/10608

4.2

Правила, затверджені наказом Держкомлісгоспу N 364

Правила рубок головного користування, затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України від 23 грудня 2009 року N 364, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 26 січня 2010 року за N 85/17380

Опрос