Идет загрузка документа (156 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление [относительно таможенных формальностей в соответствии с заявленным таможенным режимом]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.11.2012

ЗАЯВА

Прошу надати відповідно до ____________________________________________________________
                                                                                                          (положення нормативно-правових актів)
дозвіл на ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                (найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)
____________________________________________________________________________________,
                              (код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія
                             та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
                                          від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
                       офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
                                                                                                   паспорті))
____________________________________________________________________________________
                                   (місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи)
____________________________________________________________________________________
                                                                                            (електронна адреса)

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ОПЕРАЦІЮ:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. ДОКУМЕНТИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА / ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Керівник підприємства

                      (дата)

___________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

М. П.
(за наявності)

Зворотний бік заяви

РІШЕННЯ МИТНОГО ОРГАНУ:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________

СТРОК ДІЇ ДОЗВОЛУ / ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОЗВОЛУ / ПРИЧИНИ ВІДМОВИ:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_____________________________
        (посадова особа митного органу)

(дата)

______________
(підпис)

М. П.

_______________
(ініціали, прізвище)

Опрос