Идет загрузка документа (104 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Извлечение из Единого государственного реестра животных об идентификации и регистрации свиней

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 07.11.2012
Утратил силу

Витяг з Єдиного державного реєстру тварин
N ______ /В 7
про ідентифікацію і реєстрацію свиней

Наданий _____________________________________________________________________________,
                                                      (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) власника/утримувача тварин)
код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті): ________________, що знаходиться за адресою: __________________ обл., _________________ р-н, станом на "___" ____________ 20__ р. проідентифіковано та зареєстровано в установленому порядку таку кількість голів свиней.

Найменування господарства: _____________________________________________________________

Реєстраційний номер господарства: _______________________________________________________

Місцезнаходження господарства: _________________________________________________________

N з/п

Назва породи

Усього голів

У тому числі голів

свиноматок

свинок

кнурів, кнурців

1

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Видано на підставі заяви N ____ від ______________ 20__ р.

______________________________
(посада)

_____________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

 

Перелік наявних на "___" ____________ 20__ року ідентифікованих та зареєстрованих свиней

N
з/п

Ідентифікаційний номер тварини

Кличка

Стать

Дата народження

Код породи

Серія, номер реєстраційного свідоцтва

1

 

 

 

 

 

 

______________________________
(посада)

_____________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

 

Опрос