Идет загрузка документа (104 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Извлечение из Единого государственного реестра животных об идентификации и регистрации коз

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 07.11.2012
Утратил силу

Витяг з Єдиного державного реєстру тварин
N ______ /В 7
про ідентифікацію і реєстрацію кіз

Наданий _____________________________________________________________________________,
                                                       (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) власника/утримувача тварин)
код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті): ____________________, що знаходиться за адресою: ___________________ обл., _________________ р-н, станом на "___" ____________ 20__ р. проідентифіковано та зареєстровано в установленому порядку таку кількість голів кіз.

Найменування господарства: _____________________________________________________________

Реєстраційний номер господарства: _______________________________________________________

Місцезнаходження господарства: _________________________________________________________

N
з/п

Назва породи

Усього голів

У тому числі голів

кіз

цапів

1

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Видано на підставі заяви N ____ від ____________ 20__ р.

______________________________
(посада)

_____________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

 

Перелік наявних на "___" ____________ 20__ року ідентифікованих та зареєстрованих кіз

N
з/п

Ідентифікаційний номер тварини

Кличка

Стать

Дата народження

Код породи

Серія, номер реєстраційного свідоцтва

1

 

 

 

 

 

 

______________________________
(посада)

_____________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

 

Опрос