Идет загрузка документа (104 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Извлечение из Единого государственного реестра животных об идентификации и регистрации крупного рогатого скота

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 07.11.2012
Утратил силу

Витяг з Єдиного державного реєстру тварин
N ______ /В 6
про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби

Наданий _____________________________________________________________________________,
                                                     (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) власника/утримувача тварин)
код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті): ___________________, що знаходиться за адресою: _________________ обл., _________________ р-н, у тому, що станом на "___" ____________ 20__ р. проідентифіковано та зареєстровано таку кількість голів великої рогатої худоби, що утримується в господарстві(ах) суб'єкта господарювання:

Найменування господарства: ____________________________________________________________

Реєстраційний номер господарства: ______________________________________________________

Місцезнаходження господарства: ________________________________________________________

N
з/п

Назва породи

Усього голів

У т. ч. корів

З них хворих на:

лейкоз

бруцельоз

туберкульоз

лептоспіроз

інші захворювання

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(посада)

_____________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

 

Опрос