Идет загрузка документа (104 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Извлечение из Единого государственного реестра животных об идентификации и регистрации оцематок и ярок

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 07.11.2012
Утратил силу

Витяг з Єдиного державного реєстру тварин
N ______ /В 5
про ідентифікацію і реєстрацію вівцематок і ярок

Наданий _____________________________________________________________________________,
                                                       (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) власника/утримувача тварин)
код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті): ___________________, що знаходиться за адресою: ____________________ обл., __________________ р-н, у тому, що згідно з даними Єдиного державного реєстру тварин вищезазначеним власником утримується таке поголів'я овець, ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку.

Дата формування витягу:

(голів)

Поголів'я ідентифікованих та зареєстрованих вівцематок і ярок старше одного року* станом на 01 січня 20__ року

 

____________
* Тварини мали вік більше одного року станом на 01 січня поточного року.

______________________________
(посада)

_____________________
(підпис)

____________________________
(прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

 

Перелік ідентифікованих та зареєстрованих вівцематок та ярок старше року станом
на 01 січня 20__ року

N
з/п

Ідентифікаційний номер тварини

Дата народження

Стать

Код породи*

1

 

 

 

 

____________
* Згідно з кодуванням порід великої рогатої худоби, наведеним у додатку 2 до Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 листопада 2011 року N 629, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2011 року за N 1422/20160.

______________________________
(посада)

_____________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

 

Опрос