Идет загрузка документа (104 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Извлечение из Единого государственного реестра животных об идентификации и регистрации крупного рогатого скота

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 07.11.2012
Утратил силу

Витяг з Єдиного державного реєстру тварин
N ______ /В 4
про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби

Наданий _____________________________________________________________________________,
                                                       (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) власника/утримувача тварин)
код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті): ___________________, що знаходиться за адресою: ___________________ обл., _________________ р-н, у тому, що станом на "___" ____________ 20__ р. вищезазначеним суб'єктом господарювання утримується таке поголів'я великої рогатої худоби, проідентифікованої та зареєстрованої в установленому порядку.

Дата формування витягу:

Найменування господарства: _____________________________________________________________

Реєстраційний номер господарства: _______________________________________________________

Місцезнаходження господарства: _________________________________________________________

N
з/п

Назва та код породи

Галузь (напрям продуктивності)

Усього поголів'я, голів

У тому числі голів

корів

телиць, нетелів

бугаїв, бугайців

1

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

____________________________
(посада)

__________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ініціали)

Перелік наявних на 01 січня 20__ року ідентифікованих та зареєстрованих тварин

N
з/п

Ідентифікаційний номер тварини

Кличка

Стать

Дата народження

Код породи

Серія, номер паспорта великої рогатої худоби

Серія, номер ветеринар-
ної картки, колір*

1

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Зазначається у разі, якщо ветеринарна картка - окремий бланк.

____________________________
(посада)

__________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

 

Опрос