Идет загрузка документа (104 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Извлечение из Единого государственного реестра животных об идентификации и регистрации крупного рогатого скота

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 07.11.2012
Утратил силу

Витяг з Єдиного державного реєстру тварин
N _____ /В 3
про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби

Наданий _____________________________________________________________________________,
                                                     (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) власника/утримувача тварин)
код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті): ___________________, що знаходиться за адресою: __________________ обл., _________________ р-н, у тому, що у період з "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р. згідно з даними Єдиного державного реєстру тварин вищезазначеним суб'єктом господарювання було придбано в особистих селянських господарствах для введення в основне стадо таке поголів'я ідентифікованих телиць.

Дата формування витягу:

N
з/п

Дані про телиць

Дані про походження

мати

батько

ідентифікацій-
ний номер, кличка

дата народження

дата закупівлі

ідентифікацій-
ний номер, кличка

ідентифікацій-
ний номер, кличка

індивідуаль-
ний номер

*

1

 

 

 

 

 

 

Усього по господарству

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

____________
* Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи.

____________________________
(посада)

__________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

 

Опрос