Идет загрузка документа (175 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Специальное разрешение на пользование недрами (относительно добычи полезных ископаемых местного значения на территории Автономной Республики Крым)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 07.11.2012

РАДА МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ
на користування надрами (щодо видобування корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим)

Реєстраційний номер __________________

Дата надання ___ ____________ 20__ року

     Підстава для надання _____________________________________________________________
                                                                                      (дата прийняття та номер акта Ради міністрів Автономної
__________________________________________________________________________________
                                Республіки Крим, протоколу аукціонного комітету та договору купівлі-продажу)

     Вид користування надрами відповідно до статті 14 Кодексу України про надра та пункту 5 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами ___________________________

     Мета користування надрами ______________________________________________________

     Відомості про ділянку надр (геологічну територію відповідно до державного балансу запасів корисних копалин), що надається у користування:

назва родовища ____________________________________________________________________

географічні координати

 

Т.1

Т.2

Т.3

Т.4

Т.5

 

ПН

____

____

____

____

____

 

СхД

____

____

____

____

____

 

 

Т.6

Т.7

Т.8

Т.9

Т.10

 

ПН

____

____

____

____

____

 

СхД

____

____

____

____

____

місцезнаходження __________________________________________________________________
                                                                                                  (область, район, населений пункт)
прив'язка на місцевості відповідно до адміністративно-територіального устрою України:
__________________________________________________________________________________
                                                         (напрямок, відстань від найближчого населеного пункту,
__________________________________________________________________________________
                                                                    залізничної станції, природоохоронних об'єктів)
площа ____________________________________________________________________________
                                                                                   (зазначається в одиницях виміру)

     Обмеження щодо глибини використання (у разі потреби) ______________________________
__________________________________________________________________________________

     Вид корисної копалини відповідно до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р.
N 827
_________________

     Загальний обсяг запасів (ресурсів) на час надання спеціального дозволу на користування надрами (основні, супутні) ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                                                             (одиниця виміру, категорія, обсяг)

     Ступінь освоєння надр ___________________________________________________________
                                                                                                      (розробляється, не розробляється)

     Відомості про затвердження (апробацію) запасів корисної копалини (зазначається у разі видобування) ______________________________________________________________________
                                                                                             (дата складення, номер протоколу,
__________________________________________________________________________________
                                           найменування органу, що затвердив (апробував) записи корисної копалини)

     Джерело фінансування робіт, які планує виконати надрокористувач під час користування надрами __________________________________________________________________________
                                                                                  (державні або недержавні кошти)

     Особливі умови: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

     Відомості про власника: __________________________________________________________
                                                                                     (найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ
__________________________________________________________________________________
                                                    або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця,
__________________________________________________________________________________
                             реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
__________________________________________________________________________________
                              (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
__________________________________________________________________________________
                     реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному
__________________________________________________________________________________
                                        контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження

     Відомості про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами:
__________________________________________________________________________________
                                                    (найменування органу, який погодив надання дозволу,

__________________________________________________________________________________
                                                     дата прийняття та номер документа про погодження)

     Строк дії спеціального дозволу на користування надрами (років)
__________________________________________________________________________________
                                                                                      (цифрами та словами)

Угода про умови користування ділянкою надр є невід'ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами і визначає умови користування ділянкою надр _______________________
                                                                                                                                                           (дата складення та номер угоди про
__________________________________________________________________________________
                                                                                умови користування надрами)

     Особа, уповноважена підписати спеціальний дозвіл на користування надрами:

________________________________
(найменування посади)

________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Опрос