Идет загрузка документа (132 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление на формирование усиленного сертификата открытого ключа центра сертификации ключей, аккредитованного центра сертификации ключей, заверительного центра

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 01.11.2012
Утратил силу

ЗАЯВА
на формування посиленого сертифіката відкритого ключа центру сертифікації ключів, акредитованого центру сертифікації ключів, засвідчувального центру

Центр сертифікації ключів

Акредитований центр сертифікації ключів

Засвідчувальний центр

(необхідне підкреслити)

_____________________________________________________________________________________
                                                                        (повне найменування юридичної особи,
                         прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи, яка є суб'єктом підприємницької діяльності))
_____________________________________________________________________________________,
                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи,
           серія і номер паспорта, ким і коли виданий (для фізичної особи, яка є суб'єктом підприємницької діяльності))
організаційно-правова форма ___________________________________________________________,
код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків - для фізичної особи, яка є суб'єктом підприємницької діяльності): _____________________,
номери телефонів _____________________________________________________________________,
електронна адреса
інформаційного ресурсу ________________________________________________________________,
адреса електронної пошти ______________________________________________________________.

1. Просимо перевірити унікальність належного нам відкритого ключа, що міститься в запиті на формування сертифіката, за відомостями реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів ключів Центрів.

2. Просимо перевірити унікальність в межах України сформованого нами розпізнавального
імені UA-____________________________________________________________________________
                                                                                                      (розпізнавальне ім'я)

3. Просимо сформувати посилений сертифікат відкритого ключа
_____________________________________________________________________________________
               (назва центру сертифікації ключів, акредитованого центру сертифікації ключів, засвідчувального центру)
відповідно до запиту на сертифікат: ______________________________________________________
                                                                                                                            (назва файла)

з такими даними:

CN (commonName) = Загальна назва =

________________________________

OU (organizationUnit-Name) = Підрозділ =

________________________________

O (organizationName) = Організація =

________________________________

L (localityName) = Місто =

________________________________

S (stateOrProvinceName) = Область =

________________________________

C (countryName) = Країна =

UA

значення серійного (заводського) номера носія інформації, на якому надаємо запит на формування
сертифіката: __________________________________________________________________________.

______________
          (підпис)

________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника юридичної особи
(прізвище та ініціали - для фізичної особи, яка є суб'єктом підприємницької
діяльності) або його уповноваженої особи)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

Опрос