Идет загрузка документа (132 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление на проведение аккредитации [центра сертификации ключей]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 01.11.2012
Утратил силу

ЗАЯВА
на проведення акредитації

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                                 (повне найменування юридичної особи,
                                    прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи, яка є суб'єктом підприємницької діяльності))
_____________________________________________________________________________________,
                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи,
         серія і номер паспорта, ким і коли виданий (для фізичної особи, яка є суб'єктом підприємницької діяльності))
організаційно-правова форма ___________________________________________________________,
код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків - для фізичної особи, яка є суб'єктом підприємницької діяльності): ____________________,
банківські реквізити: __________________________________________________________________,
                                                              (номер поточного (для банківських установ - кореспондентського) рахунку)
_____________________, _______________________________________________________________
                (МФО)                                                                              (найменування банківської установи)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                         (місцезнаходження юридичної особи,
                           місце проживання (для фізичної особи, яка є суб'єктом підприємницької діяльності))
номери телефонів _____________________________________________________________________,
електронна адреса інформаційного ресурсу _______________________________________________,
адреса електронної пошти ______________________________________________________________.

Відомості про контактну особу:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                           (посада)
номери телефонів _____________________________________________________________________,
адреса електронної пошти ______________________________________________________________.

1. Просимо провести акредитацію у Центральному засвідчувальному органі

центру сертифікації ключів,
акредитованого центру сертифікації ключів (у випадку переакредитації),
засвідчувального центру

(необхідне підкреслити)

_____________________________________________________________________________________,
              (назва центру сертифікації ключів, акредитованого центру сертифікації ключів, засвідчувального центру)

реєстраційний номер сформованого Центральним засвідчувальним органом посиленого сертифіката відкритого ключа якого: _____________________________________________________

Свідоцтво про акредитацію (у випадку переакредитації) від ____________ 20__ року N ______________.

2. Заявляємо, що
_____________________________________________________________________________________
                (назва центру сертифікації ключів, акредитованого центру сертифікації ключів, засвідчувального центру)

відповідає встановленим Порядком акредитації центру сертифікації ключів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року N 903, Правилами посиленої сертифікації, затвердженими наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 13 січня 2005 року N 3, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 січня 2005 року за N 104/10384, та
Регламентом __________________________________________________________________________
                                                                                                                (назва Регламенту)
вимогам.

3. Зобов'язуємося виконувати всі правила та процедури акредитації та забезпечувати відповідність вимогам законодавства
_____________________________________________________________________________________.
               (назва центру сертифікації ключів, акредитованого центру сертифікації ключів, засвідчувального центру)

4. До заяви додаються: _________________________________________________________________
                                                                                              (перелік документів, що додаються до заяви)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

______________
          (підпис)

________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника юридичної особи
(прізвище та ініціали - для фізичної особи, яка є суб'єктом підприємницької
діяльності) або його уповноваженої особи)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

Заповнює посадова особа Центрального засвідчувального органу

Дата отримання _______________

Дата реєстрації _____________

Службові відмітки _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Опрос