Идет загрузка документа (132 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление на регистрацию центра сертификации ключей, заверительного центра

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 01.11.2012
Утратил силу

ЗАЯВА
на реєстрацію центру сертифікації ключів, засвідчувального центру

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                                  (повне найменування юридичної особи,
                       прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи, яка є суб'єктом підприємницької діяльності))
_____________________________________________________________________________________,
                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи,
       серія і номер паспорта, ким і коли виданий (для фізичної особи, яка є суб'єктом підприємницької діяльності))

організаційно-правова форма ___________________________________________________________,
код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків - для фізичної особи, яка є суб'єктом підприємницької діяльності): ____________________,
банківські реквізити: __________________________________________________________________,
                                                               (номер поточного (для банківських установ - кореспондентського) рахунку)

____________________, ________________________________________________________________
                 (МФО)                                                                  (найменування банківської установи)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                           (місцезнаходження юридичної особи,
                                 місце проживання (для фізичної особи, яка є суб'єктом підприємницької діяльності))
номери телефонів _____________________________________________________________________,
електронна адреса інформаційного ресурсу _______________________________________________,
адреса електронної пошти ______________________________________________________________.

Відомості про контактну особу:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                             (посада)
номери телефонів _____________________________________________________________________,
адреса електронної пошти ______________________________________________________________.

1. Просимо внести реєстраційні дані, зазначені у заяві

центру сертифікації ключів /
засвідчувального центру
(необхідне підкреслити)
_____________________________________________________________________________________
                                                           (назва центру сертифікації ключів, засвідчувального центру)
до Реєстру суб'єктів, які надають послуги, пов'язані з електронним цифровим підписом.

2. До заяви додаються: _________________________________________________________________
                                                                                       (перелік документів, що додаються до заяви)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

______________
          (підпис)

_____________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника юридичної особи
(прізвище та ініціали - для фізичної особи, яка є суб'єктом підприємницької
діяльності) або його уповноваженої особи)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

Опрос