Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о проведении лицензирования образовательных услуг в сфере высшего образования

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 01.11.2012

ЗАЯВА
про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти

 

_____________________________________________
(найменування органу ліцензування)

Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
_____________________________________________________________________________________
                                                  (вказується вид освітньої послуги відповідно до підпункту 5 пункту 2
_____________________________________________________________________________________
                                                            Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг,
_____________________________________________________________________________________
                                 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року N 1019,
_____________________________________________________________________________________
                           освітньо-кваліфікаційний рівень, код та найменування напряму підготовки або спеціальності)
з ліцензованим обсягом навчального закладу (освітньої послуги) ________ осіб.

Заявник _____________________________________________________________________________,
                                                                                           (повне найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                (найменування відокремленого підрозділу, що надаватиме освітню послугу)*

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Ідентифікаційний код __________________________________________________________________

Організаційно-правова форма ___________________________________________________________

Форма власності ______________________________________________________________________

Орган управління ______________________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________________;
                                                                                                                   (юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (відокремленого підрозділу)

Місце провадження освітньої діяльності __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Тел. ______________________, факс ___________________, e-mail ____________________________

Поточний рахунок N _______________________ у __________________________________________
                                                                                                                                         (найменування банківської установи)
_____________________________________________________________________________________

З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року N 847 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 листопада 2011 року N 1377), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за N 75/8674, ознайомлені і зобов'язуємося їх виконувати.

Відомості, наведені в документах, поданих для проведення ліцензування, є достовірними.

Керівник

___________________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)


     М. П.

____________
* У разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі в заяві також зазначаються: посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника, ідентифікаційний код, місцезнаходження, номери телефону і факсу, e-mail відокремленого підрозділу.

Опрос