Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о проведении лицензирования образовательных услуг в сфере профессионально-технического образования

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 01.11.2012

ЗАЯВА
про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти

 

_____________________________________________
(найменування органу ліцензування)

Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти за професіями (або з професійно-технічного навчання на виробництві за класами класифікаційних угруповань професій):

N з/п

Код за Класифікатором професій ДК 003:2010

Назва професії (назва класу класифікаційного угруповання професій)

Вид професійної підготовки (вказується вид освітньої послуги відповідно до підпункту 4 пункту 2 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року N 1019)

Ліцензований обсяг освітньої послуги (осіб)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

з ліцензованим обсягом навчального закладу _________________________________________ осіб.

Заявник _____________________________________________________________________________,
                                                                                          (повне найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                         (найменування відокремленого підрозділу, що надаватиме освітню послугу)*

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Ідентифікаційний код __________________________________________________________________

Організаційно-правова форма ___________________________________________________________

Форма власності ______________________________________________________________________

Орган управління _____________________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________________;
                                                                                                                  (юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (відокремленого підрозділу)

Місце провадження освітньої діяльності __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Тел. ____________________, факс ____________________, e-mail _____________________________

Поточний рахунок N _______________________ у __________________________________________
                                                                                                                                         (найменування банківської установи)
_____________________________________________________________________________________

З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року N 847, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за N 74/8673, ознайомлені і зобов'язуємося їх виконувати.

Відомості, наведені в документах, поданих для проведення ліцензування, є достовірними.

Керівник

___________________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)


     М. П.

____________
* У разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі в заяві також зазначаються: посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника, ідентифікаційний код, місцезнаходження, номери телефону і факсу, e-mail відокремленого підрозділу.

Опрос