Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о проведении лицензирования образовательных услуг в сфере внешкольного образования

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 01.11.2012

ЗАЯВА
про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері позашкільної освіти

 

_____________________________________________
(найменування органу ліцензування)

Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (вказується напрям позашкільної освіти:
_____________________________________________________________________________________
                        художньо-естетичний, туристично-краєзнавчий, еколого-натуралістичний, науково-технічний,
                   дослідницько-експериментальний, фізкультурно-спортивний або спортивний, військово-патріотичний,
                                     бібліотечно-бібліографічний, соціально-реабілітаційний, оздоровчий, гуманітарний)
з ліцензованим обсягом навчального закладу (освітньої послуги) ________ осіб.

Заявник _____________________________________________________________________________,
                                                                                      (повне найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                           (найменування відокремленого підрозділу, що надаватиме освітню послугу)*

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Ідентифікаційний код __________________________________________________________________

Організаційно-правова форма ___________________________________________________________

Форма власності ______________________________________________________________________

Орган управління _____________________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________________;
                                                                                                                    (юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (відокремленого підрозділу)

Місце провадження освітньої діяльності __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Тел. ____________________, факс ___________________, e-mail ______________________________

Поточний рахунок N ______________________ у ___________________________________________
                                                                                                                                         (найменування банківської установи)
_____________________________________________________________________________________

З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року N 847, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за N 73/8672, ознайомлені і зобов'язуємося їх виконувати.

Відомості, наведені в документах, поданих для проведення ліцензування, є достовірними.

Керівник

___________________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)


     М. П.

____________
* У разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі в заяві також зазначаються: посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника, ідентифікаційний код, місцезнаходження, номери телефону і факсу, e-mail відокремленого підрозділу.

Опрос