Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о проведении лицензирования образовательных услуг в сфере дошкольного образования для физического лица - предпринимателя

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 01.11.2012

ЗАЯВА
про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної освіти для фізичної особи - підприємця

 

______________________________________________
(найменування органу ліцензування)

Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти
_____________________________________________________________________________________
                                     (догляд за дітьми дошкільного віку, виховання і навчання дітей дошкільного віку,
_____________________________________________________________________________________
                                                  корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку)
з ліцензованим обсягом освітньої послуги ________ осіб.

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ____________________________________

Місце проживання _____________________________________________________________________

Тел. _________________________, факс ______________________, e-mail _______________________

Поточний рахунок (за наявності) N _______________________ у ______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування банківської установи)

З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року N 847, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за N 71/8670, ознайомлений і зобов'язуюся їх виконувати.

Відомості, наведені в документах, поданих для проведення ліцензування, є достовірними.

_______________________
(підпис)

 

______________________________
(ініціали, прізвище)

____________
(дата)

 

 

 

М. П.

 

 

 


Опрос