Идет загрузка документа (124 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт закрытия пакета с материалами выполнения практического задания [относительно сдачи кандидатами на должность судьи квалификационного экзамена]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 01.11.2012
Утратил силу

АКТ
закриття пакета з матеріалами виконання практичного завдання

м. _______

"___" ______________ 20__ р.

Цей акт складено по закінченню виконання практичного завдання (написання проекту процесуального акта з
адміністративної, цивільної, господарської, кримінальної спеціалізації
                                                                                (потрібне підкреслити)

на етапі кваліфікаційного іспиту, проведення якого здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до вимог пункту 7 статті 66 та статті 70 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про порядок складення кандидатами на посаду судді кваліфікаційного іспиту та методику його оцінювання, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від ____________ 2012 року (далі - Положення).

Виконання практичного завдання

розпочато о: ___________ год. _____ хв.
закінчено о: ___________ год. _____ хв.

Місце виконання практичного завдання:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (адреса місця виконання практичного завдання)

Ми, що нижче підписалися, уповноважені представники, посвідчуємо, що по закінченню виконання практичного завдання з
адміністративної, цивільної, господарської, кримінальної спеціалізації
                                                                                   (потрібне підкреслити)
у пакет, наданий для матеріалів виконання практичного завдання з метою оцінювання його результатів, вкладено автентичні примірники наступних документів:

N
п/п

Назва документа

Кількість
документів

Особливі
примітки

1

Зошит для виконання практичного завдання

 

 

2

Акт закриття пакета з матеріалами виконання практичного завдання

 

 

Пакет закрито о ________ год. __________ хв. та підтверджуємо це підписами:

Уповноважені представники:

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Опрос