Идет загрузка документа (124 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об отказе кандидата от сдачи квалификационного экзамена [на должность судьи]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 01.11.2012
Утратил силу

АКТ N ______
про відмову кандидата від складення кваліфікаційного іспиту

м. _______

"___" ____________ 20__ р.

Цей акт складено під час складення кваліфікаційного іспиту як складової процесу добору кандидатів на посаду судді, проведення якого здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до вимог пункту 7 статті 66 та статті 70 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про порядок складення кандидатами на посаду судді кваліфікаційного іспиту та методику його оцінювання, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від в ___________ 2012 року (далі - Положення).

Місце проведення кваліфікаційного іспиту: _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                 (адреса складення письмового анонімного тестування або виконання практичного завдання)

Ми, що нижче підписалися, уповноважені представники:

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

посвідчуємо, що під час проведення тестування кандидат
______________________________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові кандидата)
добровільно відмовився від складення кваліфікаційного іспиту.

 

Кандидата позбавлено права на продовження роботи над
тестом / виконанням практичного завдання

о ___ год. ___ хв.

Кандидат ______________________________________________ зі змістом цього акта ознайомлений.
                                                                    (прізвище, ініціали)

Опрос