Идет загрузка документа (124 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол регистрации нарушения [относительно сдачи кандидатами на должность судьи квалификационного экзамена]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 01.11.2012
Утратил силу

Протокол
реєстрації порушення

м. ___________

"___" ____________ 20__ р.

Місце проведення кваліфікаційного іспиту:
                                    (адреса складення письмового анонімного тестування / виконання практичного завдання)

Цим протоколом фіксуються порушення, вчинені кандидатом на посаду судді вперше у ході складення кваліфікаційного іспиту як складової процесу добору кандидатів на посаду судді, проведення якого здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до вимог пункту 7 статті 66 та статті 70 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Ми, що нижче підписалися, уповноважені представники:

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

за погодженням із членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

під час проведення тестування встановили, що кандидат
______________________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові кандидата)
у ході складення тесту порушив процедуру складення кваліфікаційного іспиту, передбачену Положенням про порядок складення кандидатами на посаду судді кваліфікаційного іспиту та методику його оцінювання, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від ____________ 2012 року (далі - Положення).

Суть порушення:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Відповідно до Положення цей акт є підставою для прийняття Комісією рішення про усунення кандидата на посаду судді від складення кваліфікаційного іспиту.

Погоджено
Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Уповноважені представники:

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Кандидат _______________________ зі змістом цього акта ознайомлений _______________________
                                    (прізвище, ініціали)                                                                                                           (підпис кандидата)

Опрос