Идет загрузка документа (1834 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сертификат типа колесного транспортного средства (КТС)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.10.2012

СЕРТИФІКАТ ТИПУ
колісного транспортного засобу (КТЗ)(1)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДМОВУ
У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА ТИПУ

колісного транспортного засобу (КТЗ)(1)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДКЛИКАННЯ
СЕРТИФІКАТА ТИПУ

колісного транспортного засобу (КТЗ)(1)

Найменування уповноваженого органу

повідомляє про:

стосовно:

затвердження типу(1)

завершеного КТЗ(1)

поширення затвердження типу (1)

поетапно завершеного КТЗ(1)

відмову у затвердженні типу (1)

незавершеного КТЗ(1)

відкликання затвердження типу (1)

КТЗ із завершеними і незавершеними варіантами(1)

 

КТЗ із поетапно завершеними і незавершеними варіантами(1)

____________
(1) Викреслити чи вилучити, якщо позначене (або одне із позначеного) не стосується цього сертифіката/повідомлення.

(2) Якщо ідентифікаційний номер типу містить позиції, що не залежать від особливостей певних типів (варіантів, версій) продукції, охоплених інформаційним документом, у таких позиціях наводять символи "?" (наприклад, ABC??123?????????). За необхідності наводять складові (WMI, VDS і VIS) ідентифікаційного номера (VIN) КТЗ.

(3) Згідно з додатком 1 до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року N 521.

(4) Використати другу сторінку сертифіката.

(5) Допускається не зазначати кожен тип компонента (вузла), а робити посилання на офіційний каталог виробника із обов'язковим позначенням його ідентифікаційних ознак (назви, номера, строку дії тощо).

Сертифікат/повідомлення(1) видано на підставі Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року N 521, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України "___"____________ ____ року за N _____ (далі - Порядок).

Номер сертифіката типу: ________________________________________________________________

Підстави для надання поширення(1): ______________________________________________________

Розділ I

0.1.

Торгове найменування (марка) виробника: _______________________________________

0.2.

Тип: ________________________________________________________________________

0.2.1.

Торгове(і) найменування КТЗ: __________________________________________________

0.3.

Познаки для ідентифікації типу (у разі маркування на КТЗ) (2): ________________________

0.3.1.

Місце розміщення познак: ______________________________________________________

0.4.

Категорія КТЗ(3): ____________________________________

0.5.

Найменування і місцезнаходження виробника завершеного КТЗ(1): ___________________

Найменування і місцезнаходження виробника базового КТЗ(1)(4): _____________________

Найменування і місцезнаходження виробника - виконавця останнього етапу виготовлення незавершеного КТЗ(1)(4): _______________________________________________________

Найменування і місцезнаходження виробника поетапно завершеного КТЗ(1)(4): _________

0.8.

Найменування і місцезнаходження складальних підприємств: ________________________

0.9.

Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника виробника (за наявності): __________________________________________________________________

Розділ II

Особа, що підписала сертифікат, підтверджує точність даних виробника, наведених в інформаційному пакеті документів, який додано до цього сертифіката, стосовно зазначеного вище типу КТЗ, зразок(ки) якого(их) відібрано уповноваженим органом та представлено виробником як прототип(и) зазначеного типу КТЗ, а також те, що результати випробовувань, наведені у додатку 2 до цього сертифіката, стосуються цього типу КТЗ(1).

1.

Щодо завершеного та поетапно завершеного КТЗ/варіанта(1):

 

зазначений тип КТЗ відповідний/невідповідний(1) усім необхідним технічним приписам, наведеним у додатку 4/11(1)(4) до Порядку.

2.

Щодо незавершених КТЗ/варіантів (1):

 

тип КТЗ відповідний/невідповідний(1) технічним приписам, наведеним у таблиці 1 другої сторінки сертифіката.

3.

Тип затверджено/у затвердженні типу відмовлено/затвердження типу відкликано(1).

4.

Тип затверджено: з обмеженням строку дії затвердження типу до ___________________ /
з обмеженням щодо кількості _____________ одиниць(1).

Місце видання сертифіката/повідомлення(1): _______________________________________________

Дата видання: ________________________________________________________________________

__________________________
(посада)

__________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

Додатки до сертифіката типу:

1. Інформаційний пакет.

2. Результати випробовувань.

3. Прізвища, посади і зразки підписів осіб, уповноважених підписувати сертифікати відповідності КТЗ затвердженому типу.

(друга сторінка сертифіката)

СЕРТИФІКАТ ТИПУ
колісного транспортного засобу (КТЗ)

Це затвердження типу щодо незавершених та поетапно завершених типів КТЗ або їхніх варіантів ґрунтується на затвердженнях незавершених типів КТЗ, зазначених нижче(1):

Етап 1: Виробник базового
КТЗ: _________________________________________________________________________________

Номер наявного затвердження
типу: ________________________________________________________________________________

Дата
затвердження: ________________________________________________________________________

Стосується
варіантів: ____________________________________________________________________________

Етап 2: Виробник на другому
етапі: ________________________________________________________________________________

Номер наявного затвердження
типу: ________________________________________________________________________________

Дата
затвердження: ________________________________________________________________________

Стосується
варіантів: ____________________________________________________________________________

Етап 3: Виробник на третьому
етапі: ________________________________________________________________________________

Номер наявного затвердження
типу: ________________________________________________________________________________

Дата
затвердження: ________________________________________________________________________

Стосується
варіантів: ____________________________________________________________________________

Завершені/поетапно завершені варіанти(1) (у разі коли затвердження охоплює один або більше незавершених варіантів, надають перелік варіантів типу, які завершені або поетапно завершені):

Таблиця 1. Перелік вимог, яким відповідний/не відповідний(1) незавершений тип КТЗ, або їх варіанти

Об'єкт затвердження (тип КТЗ)

Познака технічного припису, серія поправок у разі Правил ЄЕК ООН

Номер документа щодо затвердження типу або протокол випробовувань

Договірна сторона Угоди, що надала документ із затвердження типу, або випробувальна лабораторія, що видала протокол випробовувань

Дата

Варіант(и)/ версія(ї)

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Інформація щодо обмежень у застосуванні вимог (які технічні приписи до КТЗ не застосовано) у разі:

КТЗ спеціального призначення(1);

КТЗ, що виробляють у кількості, яка передбачена для малої серії(1);

обмежень щодо КТЗ, у конструкції яких застосовано новітні технології (1)

Позначка нормативного документа

Номер розділу, додатка і/чи доповнення

Номер пункту (зміст обмеження)

Поширюють на варіанти типу

 

 

 

 

Доповнення до сертифіката типу

(Заповнюють тільки у разі завершеного типу)

Перелік нормативних документів,
вимогам яких відповідає затверджений тип КТЗ

Об'єкт затвердження (тип КТЗ)

Познака технічного припису, серія поправок у разі Правил ЄЕК ООН

Номер документа щодо затвердження типу або протокол випробовувань

Договірна сторона Угоди, що надала документ із затвердження типу, або випробувальна лабораторія, що видала протокол випробовувань

Дата

Варіант(и)/ версія(ї)

 

 

 

 

 

 

Опрос