Идет загрузка документа (63 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка о распределении средств, поступивших на балансовый счет 3412 "Другие средства, временно отнесенные на доходы государственного бюджета"

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.10.2012

________________________________________________
(найменування
контролюючого органу)

ДОВІДКА N
про розподіл коштів, що надійшли на балансовий рахунок 3412 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету"
за ___ ____________ 20__ р.

Керівник (заступник керівника)
контролюючого органу

 
_________________
(найменування посади)

 
_______
(підпис)

 
________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

Відповідальна особа органу
Казначейства

 
_________________
(найменування посади)

 
_______
(підпис)

 
________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

** У разі сплати податку, збору зазначається код бюджетної класифікації.

Опрос