Идет загрузка документа (63 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол об административном правонарушении [в сфере коммунальных услуг]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.10.2012
Утратил силу

Протокол про адміністративне правопорушення

         "___" ____________ 20__ року   ___________________________   N _____________
                                                                                                (місце складення протоколу)

Складено _____________________________________________________________________________
                                                                                                           (посада,
_____________________________________________________________________________________
                                                             прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол)
про те, що ____________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада особи, яка
                                                                                вчинила адміністративне правопорушення)
вчинив(ла) адміністративне правопорушення ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                 (дата, час, місце та суть адміністративного правопорушення, нормативно-правові акти, вимоги яких
                     порушені, частина статті
Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якою
                                                                        настає адміністративна відповідальність)

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол:

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата, місце народження ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце проживання, номер телефону ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце роботи, посада, дата призначення на посаду __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Документ, що посвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий, довідка кадрової служби, витяг з особової справи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Гр. ____________________________________________ роз'яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову у справі).

Підпис ____________

Пояснення і зауваження щодо змісту цього протоколу (можуть бути додані окремо) _________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис ____________

До протоколу додаються: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис особи, щодо якої складено протокол ____________

Запис про відмову особи, щодо якої складено цей протокол, від його підписання
_____________________________________________________________________________________

Підпис уповноваженої особи, що склала протокол ____________

Свідки правопорушення (якщо такі були):
1. ___________________________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, підпис)

2. ___________________________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, підпис)

Другий примірник протоколу вручено особисто "___" ____________ 20__ року _________________
                                                                                                                                                                 (підпис особи, яка притягається до
                                                                                                                                                                   адміністративної відповідальності)

Уповноважена посадова особа

______________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

Опрос