Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Рецензия на отчет об оценке имущества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.10.2012

Рецензія
на звіт про оцінку майна

____________________________________
(повна назва звіту про оцінку майна)

Загальні положення

Підстава для проведення рецензування

 

Напрям та спеціалізація оцінки майна

 

Строк проведення рецензування

 

Відомості про суб'єкта оціночної діяльності, який здійснив оцінку

 

Суб'єкт оціночної діяльності та його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ /
реєстраційний номер облікової картки платника податків*

 

Місцезнаходження, місце проживання

 

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності

 

Відомості про оцінювачів, які проводили оцінку

 

Оцінювач

 

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (базовий кваліфікаційний документ)

 

Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача

 

Свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності (свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів)

 

Саморегулівна організація оцінювачів, членом якої є оцінювач

 

Відомості про рецензента

 

Рецензент

 

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (базовий кваліфікаційний документ)

 

Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача

 

Свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності (свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів)

 

Строк практичної діяльності з оцінки майна

 

Установа, де працює рецензент

 

 

 

За результатами рецензування звіту про оцінку майна встановлено таке

N з/п

Складові елементи (показники) звіту про оцінку майна, які оцінюються рецензентом

Характеристика складових елементів, їх відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна

1

Підстава для проведення оцінки

 

2

Об'єкт оцінки

 

3

Основні ціноутворюючі характеристики та показники об'єкта оцінки, які дають змогу його ідентифікувати

 

4

Дата оцінки

 

5

Мета оцінки

 

6

Вид вартості

 

7

Використані методичні підходи, методи оцінки та наявність обґрунтування їх застосування

 

8

Обмеження щодо застосування результатів оцінки

 

9

Величина вартості майна, визначена у звіті про оцінку майна

 

10

Склад вихідних даних, копії яких містяться у додатках до звіту про оцінку майна, та інша інформація, використана у звіті про оцінку майна, фотографії об'єкта оцінки та його складових

 

11

Наявність та достатність переліку нормативно-правових актів, використаної літератури та довідкових даних, відповідно до яких проводилась оцінка

 

12

Наявність та обґрунтованість аналізу зовнішніх факторів та ринку подібного майна

 

13

Наявність та обґрунтованість аналізу існуючого стану використання об'єкта оцінки та визначення умов його найефективного використання

 

14

Наявність та обґрунтованість розрахунків, що відповідають методичним підходам, методам та оціночним процедурам, за допомогою яких отримано висновок про вартість

 

15

Обґрунтованість зроблених оцінювачем припущень, на підставі яких проводилась оцінка

 

16

Висновок про вартість та його відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна

 

Висновки рецензента

Висновок про правову можливість проведення оцінки виконавцем звіту про оцінку майна

 

Висновок про обґрунтованість виконавцем звіту вибору виду вартості та її відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна

 

Висновок про зібрані виконавцем звіту вихідні дані та іншу інформацію, необхідну для оцінки майна

 

Висновок про відповідність і правильність застосування під час оцінки майна методичних підходів, методів та оціночних процедур

 

Загальний висновок

 

Склад звіту про оцінку майна

 

Коментар (у разі потреби)

 

____________
* Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті).

Рецензент

 

 

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

Дата складання рецензії

________________________________
(вказується цифрами хх.хх.хххх)

Опрос