Идет загрузка документа (112 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа [относительно наложения Фондом гарантирования вкладов физических лиц административных штрафов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 01.10.2012

Постанова
про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу

"___" ____________ 20__ року

N _______

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка розглянула справу)
_____________________________________________________________________________________,
розглянувши __________________________________________________________________________
                                                            (зазначити подані матеріали справи про адміністративне правопорушення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
щодо допущення порушень законодавства у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, нормативно-правових актів Фонду
______________________________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
    та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
                                                                                                номера облікової картки
_____________________________________________________________________________________,
     платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті),
                        місце проживання, місце роботи, посада особи, на яку накладається адміністративне стягнення)

установив:

______________________________________________________________________________________
                                                           (викласти обставини, що встановлені при розгляді справи)
______________________________________________________________________________________

Керуючись статтею 2344 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП),

постановив:

1. ____________________________________________________________________________________
                                                (зазначити прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої винесено постанову)
визнати винним(ою) у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною ______ статті ____________ КУпАП, та накласти на нього (неї) адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі _______________________________________________________________________,
                                                               (зазначити розмір штрафу в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян)
що становить __________________________________________________________________ гривень.
                                                                                               (сума цифрами та словами)

2. З урахуванням частини другої статті 308 КУпАП у разі несплати
 ______________________________________________________________________________________
                                          (зазначити прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої винесено постанову)
штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, та примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби стягнути з правопорушника подвійний розмір штрафу в розмірі _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                          (зазначити розмір штрафу в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян)

що становить __________________________________________________________________ гривень.
                                                                                              (сума цифрами та словами)

Ця постанова підлягає виконанню з моменту її винесення. У разі оскарження цієї постанови вона підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення.

Цю постанову може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення до вищої посадової особи або до суду у порядку, визначеному КУпАП, з особливостями, установленими КУпАП. Скарга подається посадовій особі, яка винесла постанову за справою про адміністративне правопорушення.

Ця постанова є виконавчим документом і пред'являється до виконання до органів державної виконавчої служби протягом трьох місяців з моменту набрання нею законної сили.

Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, уноситься порушником через установу банку до Державного бюджету України. Після перерахування суми штрафу особа, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, зобов'язана надіслати уповноваженій посадовій особі, яка винесла постанову про накладання адміністративного стягнення у вигляді штрафу, копію платіжного документа про його сплату.

                М. П.

Підпис уповноваженої
посадової особи,
яка розглянула справу ____________________

Копію цієї постанови отримано

"___" ____________ 20__ року

 

 

Підпис _________________

Дата набрання сили _____________________________________________________________________

                                                   (заповнюється у разі направлення цієї постанови на примусове

                                                    виконання до органу державної виконавчої служби)

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішеннями виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 30.12.2013 р. N 41
,
від 18.12.2017 р. N 5452)

Опрос