Идет загрузка документа (431 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о регистрации выпуска акций в случае уменьшения размера уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.09.2012

"___" ____________ 20__ року N ___
(дата подання заяви)

Заява
про реєстрацію випуску акцій у разі зменшення розміру статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій

1

Повне найменування товариства

 

2

Код за ЄДРПОУ

 

3

Місцезнаходження

 

4

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

5

Розмір статутного капіталу згідно зі статутом товариства

 

6

Загальна кількість акцій,

 

 

у тому числі:

6.1

простих

 

6.2

привілейованих (у разі наявності)

 

7

Нова номінальна вартість акції

 

8

Попередня номінальна вартість акції

 

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

Опрос