Идет загрузка документа (431 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение об аннулировании выкупленных акций

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.09.2012

Рішення про анулювання викуплених акцій

1

Повне найменування товариства

 

2

Код за ЄДРПОУ

 

3

Місцезнаходження

 

4

Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

4.1

голова колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу

 

4.2

голова та члени наглядової ради (за наявності)

 

4.3

корпоративний секретар (за наявності)

 

4.4

ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)

 

4.5

головний бухгалтер (за наявності)

 

5

Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним акцій:

5.1

повне найменування

 

5.2

код за ЄДРПОУ

 

5.3

місцезнаходження

 

5.4

реквізити договору з депозитарієм про обслуговування випуску акцій (номер, дата укладення)

 

5.5

підпункт виключено

 

6

Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту товариства:

6.1

повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора

 

6.2

місцезнаходження або місце проживання

 

6.3

реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів), або реквізити свідоцтва про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

 

7

Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:

7.1

інформація про випуски акцій емітента з розподілом за кожною емісією із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування

 

7.2

інформація про облігації емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, форми випуску, форми існування, кількості облігацій, номінальної вартості однієї облігації, загальної суми випуску

 

7.3

інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, їх типу, форми випуску, форми існування, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску

 

8

Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про анулювання викуплених акцій

 

9

Інформація про акції, які анулюються:

9.1

дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про викуп розміщених товариством акцій (або відповідного рішення єдиного акціонера товариства або іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів)

 

9.2

кількість викуплених акцій за типами (у разі наявності привілейованих акцій кількох класів - за класами)

 

9.3

загальна номінальна вартість викуплених акцій

 

9.4

кількість акцій, що анулюються, за типами (у разі наявності привілейованих акцій кількох класів - за класами)

 

9.5

загальна номінальна вартість акцій, що анулюються

 

Опрос