Идет загрузка документа (431 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение о выпуске акций новой номинальной стоимости

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.09.2012

Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості

1

Повне найменування товариства

 

2

Код за ЄДРПОУ

 

3

Місцезнаходження

 

4

Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

4.1

голова колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу

 

4.2

голова та члени наглядової ради (за наявності)

 

4.3

корпоративний секретар (за наявності)

 

4.4

ревізор або голова, члени ревізійної комісії (за наявності)

 

4.5

головний бухгалтер (за наявності)

 

5

Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:

5.1

повне найменування

 

5.2

код за ЄДРПОУ

 

5.3

місцезнаходження

 

5.4

підпункт виключено

 

5.4

реквізити договору про обслуговування емісії акцій (номер, дата укладення)

 

6

Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

6.1

повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора

 

6.2

місцезнаходження або місце проживання

 

6.3

реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів), або реквізити свідоцтва про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

 

7

Інформація про цінні папери емітента:

7.1

Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску):

а)

реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій

 

б)

органи, що видали відповідні свідоцтва

 

в)

номінальна вартість акції

 

г)

кількість акцій

 

ґ)

загальна сума випуску

 

д)

форма випуску

 

е)

форма існування

 

7.2

Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску):

а)

реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій

 

б)

органи, що видали відповідні свідоцтва

 

в)

номінальна вартість облігації

 

г)

кількість облігацій

 

ґ)

загальна сума випуску

 

д)

вид облігацій

 

е)

форма випуску

 

є)

форма існування

 

7.3

Інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом (щодо кожного випуску):

а)

реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів

 

б)

органи, що видали відповідні свідоцтва

 

в)

вид цінних паперів

 

г)

номінальна вартість

 

ґ)

кількість цінних паперів

 

д)

загальна сума випуску

 

е)

форма випуску

 

є)

форма існування

 

8

Інформація про наявність і кількість викуплених акцій

 

9

Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості

 

10

Кількість акцій кожного типу (у разі наявності привілейованих акцій різних класів - кожного класу)

 

11

Попередня номінальна вартість акції

 

12

Нова номінальна вартість акції

 

13

Загальна номінальна вартість акцій (з урахуванням рішення про випуск акцій нової номінальної вартості)

 

Опрос