Идет загрузка документа (431 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о результатах публичного размещения акций

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.09.2012

Звіт
про результати публічного розміщення акцій

_____________________________________________________________________________________
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер ______/1/_______/Т

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року

1.

Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій

2.

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій

3.

Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій порівняно із запланованим обсягом

4.

Кількість розміщених акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій:

 

у тому числі з акціонерами

5.

Загальна кількість та сума договорів, укладених з першими власниками у процесі публічного розміщення

6.

Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні розміщення акцій, у такому розподілі:

1)

грошові кошти в національній валюті, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

2)

вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

3)

оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

7.

Розподіл коштів на:

1)

статутний капітал (у сумі номінальної вартості розміщених акцій)

2)

додатковий капітал (у сумі перевищення фактичної ціни продажу акцій над їх номінальною вартістю)

8.

Кількість акцій, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента за результатами повернення внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески*

9.

Загальна сума повернутих внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески, грн*

Затверджено:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від емітента:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального депозитарію цінних паперів:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі, через яку здійснено публічне розміщення акцій:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера**:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про результати публічного розміщення акцій та скасування реєстрації випуску акцій.

** За наявності.

Опрос