Идет загрузка документа (431 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о регистрации изменений в проспект эмиссии акций

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.09.2012

"___" ____________ 20__ року N ___
(дата подання заяви)

Заява
про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій

1

Повне найменування акціонерного товариства

 

2

Код за ЄДРПОУ

 

3

Місцезнаходження

 

4

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

5

Розмір статутного капіталу згідно зі статутом товариства

 

6

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

7

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до проспекту емісії акцій

 

8

Дата і номер рішення про внесення змін до проспекту емісії акцій

 

9

Дата реєстрації проспекту емісії акцій

 

10

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій

 

11

Дата опублікування проспекту емісії акцій, номер та назва офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому опублікований проспект емісії акцій (заповнюється за умови, якщо на дату подання заяви проспект емісії був опублікований)

 

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

Опрос