Идет загрузка документа (431 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение о частном размещении акций

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.09.2012

Рішення про приватне розміщення акцій

___________________________________________________________________________
(найменування товариства, код за ЄДРПОУ)

1

Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити

 

2

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)

 

3

Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства

 

4

Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)

 

5

Номінальна вартість акції

 

6

Ринкова вартість акцій

 

7

Пункт виключено

 

7

Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)

 

8

Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)

 

9

Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:

1)

строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій

 

2)

строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції

 

3)

строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій

 

10

Порядок розміщення акцій та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

 

2)

можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

 

3)

порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій

 

4)

строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)

 

5)

адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

 

6)

строк, порядок та форма оплати акцій

 

7)

у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти

 

8)

порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій

 

11

Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

 

12

Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі

 

13

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій

 

14

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій

 

15

Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій

 

16

Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій

 

Опрос