Идет загрузка документа (367 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Показатели организационного и научно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса [относительно инспектирования высших учебных заведений]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.09.2012

Показники організаційного та науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу

_________________________________________
(назва навчального закладу)

N
п/п

Показник

Роки

20__

20__

20__

1.

Частка спеціальностей, які мають повне забезпечення робочими навчальними планами та робочими програмами, відповідно до вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, %

 

 

 

2.

Частка спеціальностей, лабораторні роботи навчальних дисциплін яких повністю виконуються у спеціалізованих лабораторіях
природничо-наукової підготовки
професійної та практичної підготовки

 

 

 

3.

Частка дисциплін, при вивченні яких не використовуються прикладні комп'ютерні програми
гуманітарної і соціально-економічної підготовки
природничо-наукової підготовки
професійної та практичної підготовки

 

 

 

4.

Забезпеченість методичними матеріалами самостійної роботи студентів
гуманітарної і соціально-економічної підготовки
природничо-наукової підготовки
професійної та практичної підготовки

 

 

 

5.

Частка дисциплін, для яких розроблені засоби діагностики якості навчання (комплексні контрольні роботи, тести тощо) з циклів, %
гуманітарної і соціально-економічної підготовки
природничо-наукової підготовки
професійної та практичної підготовки

 

 

 

6.

Частка спеціальностей, які мають засоби діагностики якості підготовки фахівців (ККЗ, тести тощо), %

 

 

 

7.

Частка спеціальностей, на яких впроваджена модульно-рейтингова система навчання та оцінки якості навчання, %

 

 

 

8.

Частка спеціальностей, забезпечених структурно-логічними схемами, %

 

 

 

9.

Частка дисциплін, на яких запроваджені інформаційні технології навчання, %
гуманітарної і соціально-економічної підготовки
природничо-наукової підготовки
професійної та практичної підготовки

 

 

 

10.

Частка дисциплін, забезпечення яких навчальною літературою не перевищує 50 % (у розрахунку 1 підручник на 1 студента)
гуманітарної і соціально-економічної підготовки
природничо-наукової підготовки
професійної та практичної підготовки

 

 

 

11.

Кількість навчальних підручників, посібників з грифом Міносвіти і науки, молоді та спорту України та внутрішнього видання

 

 

 

12.

Кількість навчально-методичних розробок, які використовуються в навчальному процесі,
обсяг в друкованих аркушах

 

 

 

13.

Кількість підприємств, з якими укладені договори на проведення виробничої практики,
у них місць практики

 

 

 

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

(Прізвище, ініціали)

М. П.

Дата

 

Опрос