Идет загрузка документа (367 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Характеристика научно-педагогического состава

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.09.2012

Характеристика науково-педагогічного складу*

________________________________________________
(назва навчального закладу)

N
п/п

Показники

Всього по ВНЗ

20__

20__

20__

1.

Штатна чисельність науково-педагогічних працівників, всього осіб
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів

 

 

 

2.

Штатна укомплектованість, %
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів

 

 

 

3.

Кількість сумісників, всього осіб, %
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів

 

 

 

4.

Середній вік викладачів з науковими ступенями і званнями, роки
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів

 

 

 

5.

Кількість викладачів пенсійного віку, всього осіб
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів

 

 

 

6.

Частка викладачів, у яких базова освіта не відповідає дисципліні, яка викладається (%)

 

 

 

7.

Кількість звільнених викладачів, всього осіб
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів

 

 

 

8.

Кількість зарахованих викладачів, всього осіб
у тому числі за конкурсом
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів

 

 

 

9.

Середньорічне педагогічне навантаження викладачів, годин на рік (максимальне /мінімальне)
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів
Інформація подається по закладу в цілому та по випускаючих кафедрах

 

 

 

10.

Кількість викладачів, яким заплановані для викладання п'ять і більше дисципліни, всього осіб
Інформація подається по закладу в цілому та по випускаючих кафедрах

 

 

 

11.

Кількість студентів, всього осіб
з них: за денною формою навчання
за заочною формою навчання

 

 

 

12.

Частка кафедр, які очолюють особи з вченими ступенями і званнями, %
з них: доктори наук, професори
кандидати наук, доценти

 

 

 

13.

Частка випускаючих кафедр, які очолюють доктори наук, професори, %

 

 

 

14.

Загальна кількість аспірантів, всього осіб
з них: захистили дисертації у встановлений термін
залишилися для роботи у ВНЗ

 

 

 

15.

Участь професорсько-викладацького складу в науковій роботі, % від штатної чисельності
з них: по випускаючих кафедрах

 

 

 

16.

Кількість наукових видань, опублікованих протягом року, всього назв / обсяг друкованих аркушів
з них: монографій
публікацій у фахових наукових журналах

 

 

 

17.

Кількість навчальних посібників, підручників, виданих професорсько-викладацьким складом, примірників
з них: з грифом Міністерства освіти і науки України (примірників)

 

 

 

18.

Частка викладачів, які пройшли підвищення кваліфікації, %
з них: з циклів:
соціально-гуманітарного (природничо-наукового);
професійної та практичної підготовки

 

 

 

____________
* Заповнюється станом на 10.10. кожного року

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

(Прізвище, ініціали)

М. П.

Дата

 

Опрос