Идет загрузка документа (367 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Материально-техническая база и социально-бытовая сфера [относительно проверки высших учебных заведений]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.09.2012

Матеріально-технічна база та соціально-побутова сфера

____________________________________
(назва ВНЗ)

N п/п

Показники

Роки

20_

20__

20__

1.

Загальна площа приміщень навчально-виробничих корпусів, всього м2

 

 

 

2.

Площа приміщень, які орендуються, всього м2
у т. ч. для використання у навчальному процесі, м2

 

 

 

3.

Площа приміщень, які здаються в оренду, всього м2
у т. ч. навчальна, м2

 

 

 

4.

Введено в дію площ, всього м2
у т. ч. навчальних корпусів, м2
студентських гуртожитків, м2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Забезпеченість лабораторіями, полігонами, необхідними для виконання навчальних програм:
перелік об'єктів, м2, % від вимог навчального плану

 

 

 

6.

Площа комп'ютерних класів, м2

 

 

 

7.

Забезпеченість робочими комп'ютерними місцями:
всього (одиниць ПЕОМ)
у т. ч. для проведення навчальних занять

 

 

 

8.

Потреба фінансування розвитку матеріально-технічної бази, всього тис. грн.
у т. ч. для проведення капітального ремонту, тис. грн.
для проведення поточного ремонту, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Фактично профінансовано, всього тис. грн.
у т. ч. для проведення капітального ремонту, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

10.

Заплановано ремонтних робіт, тис. грн.

 

 

 

11.

Фактично виконано ремонтних робіт, тис. грн.

 

 

 

12.

Наявність пунктів харчування,
площа, м2
кількість посадкових місць

 

 

 

13.

Наявність медичного пункту (+/-)
площа, м2

 

 

 

14.

Бібліотека, читальні зали
у них кількість посадкових місць

 

 

 

15.

Контингент студентів денної форми навчання, що потребує житла, осіб
у т. ч. проживають у гуртожитку, осіб

 

 

 

16.

Загальні площі гуртожитків, всього м2
у них місць
у т. ч. здаються в оренду базовим ВНЗ, м2
орендуються базовим ВНЗ, м2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Житлова площа, що припадає на 1 мешканця гуртожитку, м2

 

 

 

18.

Наявність у корпусах і гуртожитках приладів для обліку постачання (кількість, % від потреби):
електроенергії
тепла
газу
води

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Наявність протипожежного обладнання, що відповідає вимогам, у % до нормативу

 

 

 

20.

Частка дисциплін, забезпечення яких навчальною літературою не перевищує 50 % (у розрахунку 3 підручника на 1 студента) в цілому по ВНЗ
(в розрізі напрямів та спеціальностей окремим додатком)
гуманітарної і соціально-економічної підготовки
природничо-наукової підготовки
професійної та практичної підготовки

 

 

 

21.

Кількість навчальних підручників, посібників з грифом Міносвіти і науки України та внутрішнього видання

 

 

 

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

_____________________

(Прізвище, ініціали)

Опрос