Идет загрузка документа (367 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Характеристика научно-педагогического состава [относительно проверки высших учебных заведений]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.09.2012

Характеристика науково-педагогічного складу*

______________________________________________________________
(назва навчального закладу)

N
п/п

Показники

Всього по ВНЗ

20__

20__

20__

1.

Штатна чисельність науково-педагогічних працівників, всього осіб
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів

 

 

 

2.

Штатна укомплектованість, %
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів

 

 

 

3.

Кількість сумісників, всього осіб
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів

 

 

 

4.

Середній вік викладачів з науковими ступенями і званнями, роки
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів

 

 

 

5.

Кількість викладачів пенсійного віку, всього осіб
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів

 

 

 

6.

Кількість викладачів, у яких базова освіта не відповідає дисципліні, яка викладається (%)

 

 

 

7.

Кількість звільнених викладачів, всього осіб
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів

 

 

 

8.

Кількість зарахованих викладачів, всього осіб
у тому числі за конкурсом
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів

 

 

 

9.

Кількість викладачів, яким заплановані для викладання п'ять і більше дисципліни, всього осіб

 

 

 

10.

Загальна кількість аспірантів, всього осіб
з них: захистили дисертації у встановлений термін
залишилися для роботи у ВНЗ

 

 

 

11.

Участь професорсько-викладацького складу в науковій роботі, % від штатної чисельності
з них: по випускаючих кафедрах

 

 

 

12.

Кількість наукових видань, опублікованих протягом року, всього назв
з них: монографій
публікацій у фахових наукових журналах

 

 

 

13.

Кількість навчальних посібників, підручників, виданих професорсько-викладацьким складом, примірників
з них: з грифом Міністерства освіти і науки України та МОНмолодьспорту (назв)

 

 

 

____________
* Заповнюється станом на 10 жовтня кожного року

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

М. П.

_____________________

(Прізвище, ініціали)

Опрос