Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал о фитосанитарном состоянии посевов (посадок), сельскохозяйственных растений, продуктов растительного происхождения и других объектов регулирования, выращиваемых, хранящихся, вывозимых и/или ввозимых из и/или в места производства или производственного участка, свободных от регулируемых вредных организмов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 21.09.2012

Журнал
про фітосанітарний стан посівів (посадок), сільськогосподарських рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання, які вирощуються, зберігаються, вивозяться та/або ввозяться з та/або в місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів

___________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання), код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) власника (користувача) місця виробництва та/або виробничої ділянки)
за період ____________ кварталу 20__ року

N
з/п

Назва об'єкта регулювання

Площа посіву (посадки)
(га)

Кількість зібраного врожаю
(тонн / куб. м / шт.)

Кількість об'єктів регулювання, яка зберігається на території місця виробництва та/або виробничої ділянки
(тонн / куб. м / шт.)

Кількість об'єктів регулювання, вивезених з місця виробництва та/або виробничої ділянки
(тонн / куб. м / шт.)

Кількість об'єктів регулювання, ввезених до місця виробництва та/або виробничої ділянки з інших місць
(тонн / куб. м / шт.)

Кількість об'єктів регулювання, ввезених до місця виробництва та/або виробничої ділянки з вільних ділянок
(тонн / куб. м / шт.)

Назва виявлених шкідливих організмів за підзвітний період

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власник (користувач) місця виробництва
та/або виробничої ділянки
____________
                                                                         (підпис)

  
________________________
(ініціали, прізвище)

 

"___" ____________ 20__ р.
М. П.

 

 

Опрос