Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление об установлении и/или поддержании официального статуса места производства или производственного участка, свободных от регулируемых вредных организмов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 21.09.2012

ЗАЯВА
про встановлення та/або підтримання офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів

Заявник ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
       (повне найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи / прізвище, ім'я,
         по батькові, місце проживання, посада, серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий)
номер телефону _______________________________________________________________________,
організаційно-правова форма ___________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) _______________________________________________________,
форма власності ______________________________________________________________________,
спеціалізація виробництва ______________________________________________________________,
просить провести процедуру перевірки виконання фітосанітарних заходів щодо встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, площею __________ кв. м (га), яке (яка) розташоване(а):
_____________________________________________________________________________________
                          (місцезнаходження або місце розташування місця виробництва або виробничої ділянки)

До цієї заяви додаються:

копія плану земельної ділянки (витягу з документації із землеустрою), на якій планується офіційне встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, на ___ арк.;

копія документа, який засвідчує право власності або користування (в тому числі оренди) на земельну ділянку, на якій планується офіційне встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, на ___ арк.;

документ, що підтверджує внесення плати за обстеження посівів сільськогосподарських культур, плодових культур, розсадників, промислових садів, присадибних ділянок та лісосмуг щодо виявлення карантинних організмів для надання та/або підтвердження статусу місця виробництва або виробничої ділянки на вимогу особи, що здійснює виробництво об'єктів регулювання, передбачених Законом України "Про карантин рослин", на ___ арк.

Додаткова інформація __________________________________________________________________

Підпис заявника
_____________________________
_____________________________

"___" ____________ 20__ року

М. П.

Опрос