Идет загрузка документа (409 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уведомление о проведении мероприятия [осуществление хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии (кроме деятельности по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии), транспортировке тепловой энергии по магистральным и местным (распределительным) тепловым сетям, поставке тепловой энергии]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 21.09.2012
Утратил силу

___________________________________________
(найменування органу контролю, його місцезнаходження,
___________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ

Відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про теплопостачання" у строк
з ________________________________________ до _________________________________________
          (початок здійснення перевірки (число, місяць, рік))                           (завершення перевірки (число, місяць, рік))
планується здійснити планову перевірку ліцензованої діяльності з
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (види ліцензованої діяльності)
за період з _____________ до _____________
ліцензіата ____________________________________________________________________________
                                         (найменування, код згідно з ЄДРПОУ / прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер
                                    облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
                                      свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
                                   картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і
                                                                                           мають відмітку в паспорті))
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (місцезнаходження (місце проживання))
відповідно до затвердженого Плану заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки на період ____________________________________________________________________.

Просимо забезпечити належні умови для проведення перевірки відповідно до вимог статті 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та статті 11 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

_____________
(посада)

_____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

Опрос