Идет загрузка документа (361 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уведомление о проведении мероприятия [относительно контроля за соблюдением лицензиатами Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотводу]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 20.09.2012
Утратил силу

__________________________________________
(найменування органу контролю, його місцезнаходження,
__________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ

Відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про питну воду та питне водопостачання" у строк
з ___________________________________________ до ______________________________________
            (початок здійснення перевірки (число, місяць, рік))                             (завершення перевірки (число, місяць, рік))
планується здійснити планову перевірку ліцензованої діяльності з
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (види ліцензованої діяльності)
за період з _____________ до _____________
ліцензіата ____________________________________________________________________________
                                           (найменування, код згідно з ЄДРПОУ / прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер
                                        облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
                                            свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
                                           картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і
                                                                                             мають відмітку в паспорті))
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (місцезнаходження (місце проживання))
відповідно до затвердженого Плану заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки на період ___________________________________________________________________.

Просимо забезпечити належні умови для проведення перевірки відповідно до вимог статті 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та статті 11 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

__________________
            (посада)

___________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

Опрос