Идет загрузка документа (361 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Удостоверение на проведение проверки [соблюдения лицензиатами Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотводу]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 20.09.2012
Утратил силу

___________________________________________
(найменування органу контролю, його місцезнаходження,
___________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

ПОСВІДЧЕННЯ

                                        на проведення ____________________ перевірки
                                                                                                      (тип перевірки)

від "___" ____________ 20__ року

N _______,

видане на виконання наказу від "___" ____________ 20__ року N _____

голові комісії з перевірки

__________________________________________________________,
                                                     (посада, прізвище, ініціали)

членам комісії з перевірки:

__________________________________________________________,
                                                     (посада, прізвище, ініціали)
__________________________________________________________,
                                                     (посада, прізвище, ініціали)
__________________________________________________________
                                                     (посада, прізвище, ініціали)

для проведення перевірки
ліцензіата

__________________________________________________________
         (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
          особи - підприємця та місцезнаходження (місце проживання) ліцензіата,
                                                           код згідно з ЄДРПОУ)

у термін з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року
щодо дотримання _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                 (предмет перевірки із зазначенням відповідного виду господарської діяльності, серії та номера ліцензії)

Відповідно до статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", на підставі
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (підстава для проведення перевірки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
та відповідно до _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
     (перелік питань для планового заходу або перелік питань, потреба в перевірці яких стала підставою для здійснення
                                            позапланового заходу та які мають бути зазначені в цьому посвідченні)
____________________________________________________________________________________
                                   (інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення))

____________
       (посада)

_____________
          (підпис)

        М. П.

_____________________
         (прізвище, ініціали)

Опрос